Wzór wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zawierające wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za udzielenie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy. Wniosek warto pobrać i wypełnić jeszcze przed wizytą w gminie.

Nowy wzór wniosku od 30 kwietnia. Potrzebny numer PESEL

[Aktualizacja 28.04.2022 r.: Rząd postanowił wydłużyć okres wparcia za gościnę ukraińskich uchodźców. W przyjętym 26 kwietnia projekcie nowelizacji okres ten został wydłużony. Więcej na ten temat w artykule ,,Świadczenia pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy będą wypłacane dłużej".]

Wszystkie osoby, które wsparły uchodźców Ukrainy zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie, mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie stosownego wniosku w swoim urzędzie gminy.

» 1 proc. z PIT dla uciekających z wojny w Ukrainie, te pieniądze do potrzebujących nie trafią szybko

Pobierz wniosek o przyznanie 40 zł świadczenia pieniężnego z gminy

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze świadczenia pieniężnego za udzielenie pomocy uchodźcom, muszą złożyć w swoim urzędzie gminy stosowny wniosek. Ponieważ wniosek jest obszerny warto pobrać go i wypełnić jeszcze przed wizytą w urzędzie.

 

Wnioski można pobrać poniżej:

Wniosek PDF o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Źródło: rcl.gov.pl

» 40 zł świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania uchodźcy. Dla kogo i na jakich zasadach?

 

Pobierz wniosek PDF o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Źródło: rcl.gov.pl

 

Ile świadczenia pieniężnego za pomoc uchodźcy?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 605) wprost wskazuje, że wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł dziennie na osobę. Oznacza to, że  wypłacane świadczenie pieniężne będzie tym większe, im więcej osób przyjmiemy pod swój dach.

 

Przykład 1:

Pani Katarzyna zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie dla 4 osobowej rodziny. Wysokość świadczenia w jej przypadku wyniesie 160 zł dziennie (40 zł x 4 osoby = 160 zł dziennie)

 

Przykład 2:

Pani Karol przyjął pod swój dach matkę z dzieckiem. Wysokość świadczenia w jego przypadku wyniesie 80 zł dziennie (40 zł x 2 = 80 zł).

Pomoc UkrainaHOT