Nowy wzór wniosku o świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Potrzebny PESEL

Katarzyna Sudaj

Od maja obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Wynika to z wydłużenia z 60 do 120 dni okresu, za który przysługuje świadczenie 40 zł.


Źródło: shutterstock.com

Przed majówką, 29 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941).

Zgodnie z nim już od 30 kwietnia obowiązuje nowa wersja wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Jest to związane z wydłużeniem okresu wsparcia dla Polaków udzielająych bezpłatnej gościny uchodćom wojennym w swoich domach.

Pobierz nowy wzór wniosku o wsparcie 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Czym różni się ten wzór wniosku od poprzedniego?

Teraz wniosek z załącznikiem liczy 4 zamiast 3 stron. Wydłużono formularz o kolejne miesiące. 

Jednak ważniejszą zmianą jest konieczność podania numeru PESEL naszego ukraińskiego gościa. Wcześniej nie było to wymagane, bo można było wpisać numer ukraińskiego dowodu osobistego. Teraz już tylko polski numer PESEL.

PESEL dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie
Ten szczegół może utrudnić otrzymanie zwrotu za zaktwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Pomoc UkrainaHOT