Wzór wniosku o dodatek węglowy jest już dostępny

Ewelina Czechowicz

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek należy złożyć w gminie, aby otrzymać 3 000 zł dodatku. Świadczenie ma być wypłacane w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

[AKTUALIZACJA 17.08.2022 r. - W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oficjalny wzór wniosku, który należy złożyć w gminie można pobrać tutaj. ]

3000 zł dodatku węglowego z podpisem Prezydenta. Kto skorzysta z pomocy?

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy

Zgodnie z przyjętymi przepisami (ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia br.) wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Dodatek węglowy. 3000 zł dla ogrzewających domy węglem bez podatku PIT

Kto otrzyma 3000 zł na węgiel?

Na mocy przyjętych przepisów, które oczekują na podpis prezydenta [aktualizacja - Prezydent podpisał już rozporządzenie], dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Wzór wniosku o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numeru telefonu oraz adresu e-mail - dane nieobowiązkowe,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.

W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane. We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Projekt wniosku o dodatek węglowy

 

HOT