Dodatek węglowy. 3000 zł dla ogrzewających domy węglem bez podatku PIT

Ewelina Czechowicz

Sejm skierował w środę rządowy projektu ustawy o dodatku węglowym do komisji energii, klimatu i aktywów oraz do komisji finansów publicznych. Projekt zakłada po 3 tys. zł dodatku dla ogrzewających się węglem. Świadczenie ma  być zwolnione z podatku dochodowego.

11 sierpnia opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o dodatku węglowym, podpisaną przez Prezydenta

3000 zł dla ogrzewających domy węglem bez podatku 

Zgodnie z założeniami projektu o przyznaniu dodatku węglowego, świadczenie ma być zwolnione z PIT na podstawie art. 52jc ustawy o PIT. Przepis ten dotychczas zwalniał z podatku dodatek osłonowy dla osób o niskich dochodach, wypłacany na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r.  Projekt ustawy nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków dla skorzystania ze zwolnienia z PIT.

Dodatek węglowy bez podatku PIT

Dla kogo 3000 zł na węgiel?

Projekt zakłada 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Właściciele nieruchomości do 30 czerwca muszą złożyć deklaracje CEEB - PIT.pl

 Dodatek miałby przysługiwać gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek, koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.  Dodatek węglowy zgodnie z założeniami projektu ma być wypłacany na podstawie wniosków składanych do organów gmin do 30 listopada 2022 r.

Podatki 2022