Od środy 17.08 można składać wnioski o dodatek węglowy. Oficjalny wniosek udostępniony

Iwona Maczalska

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.

» 3000 zł dodatku węglowego z podpisem Prezydenta. Kto skorzysta z pomocy?

Wczoraj Anna Moskwa poinformowała o podpisaniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy. Rozporządzenie to wchodzi w życie 17 sierpnia, co daje możliwość wnioskowania o 3000 zł dodatku.

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy

Źródło: twitter.com

Oficjalny wzór wniosku o dodatek węglowy

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712). Wniosek można pobrać korzystając również z poniższej grafiki.

 

Pobierz wzór wniosku o dodatek węglowy:

Wniosek o dodatek węglowy od 17 sierpnia

Źródło: rcl.gov.pl

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek węglowy

Zgodnie z przyjętymi przepisami (ustawa o dodatku węglowym z 5 sierpnia br.) wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Więcej na ten temat w artykule ,, Dla kogo dodatek węglowy 2022”.

 

ZasiłkiHOT