Wyższe wynagrodzenie dla płatników pobierających PIT od lipca 2022

Redakcja PIT.pl

Od 1 lipca br. wynagrodzenie płatników zwiększa się z 0,3 proc. do 0,6 proc. pobranego podatku. Wyższe wynagrodzenie dotyczy tych płatników, którzy terminowo będą wpłacać zaliczki na PIT od wynagrodzeń swoich pracowników. Podwyżka obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 r.

» Jak należy stosować przepisy dotyczące 12% stawki PIT? Co z zaliczką za czerwiec?

1 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 1377).

Wyższe wynagrodzenie płatików

Źródło: shutterstock

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowegoPIT od pobranego przez płatnika od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika. Dotychczas było to 0,3% kwoty pobranego podatku. Podwyżka wynagrodzenia obowiązywać będzie w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość wynagrodzenia płatników i inkasentów

Wysokość kwoty należnego wynagrodzenia

Przed 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

płatnicy

0,3%

płatnicy

0,3% / 06%*

inkasenci

0,1%

inkasenci

0,1%

*w przypadku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych

» Skutki zmian w zaliczkach PIT od 1 lipca na przykładach

Zmiana rozporządzenia ma związek z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżającej od 1 lipca br. PIT z 17 do 12 proc.

Resort finansów zaproponował podwyższenie kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników z uwagi na konieczność dostosowania systemów księgowych do obniżki stawki podatku wprowadzanej w trakcie roku podatkowego. Z szacunków MF wynika, że na zmianie skorzysta w sumie ok. 1,2 mln płatników zaliczek na podatek PIT  – wskazuje Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

W pozostałych przypadkach stawki pozostaną bez zmian i wyniosą odpowiednio: – 0,3 proc. kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa; – 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.


Źródło: MF

Polski ŁadPłatnik PITPodatek PIT