Wymiar czasu pracy w 2021 roku

Iwona Maczalska

Czas pracy pracowników w 2021 roku będzie krótszy w stosunku do roku bieżącego. Pracownicy przepracują łącznie 2016 godzin. Podobnie jak w 2020 roku zyskają dwa dodatkowe dni wolne od pracy z tytułu dwóch świąt przypadających w soboty.

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym wymiarze czasu pracy, dla których dniem wolnym jest sobota przepracują w 2021 roku 252 dni, co da łącznie 2016 godziny pracy. Oznacza to, że w przyszłym roku pracownicy będą pracowali o 8 godzin mniej, niżeli w roku bieżącym.

Wymiar czasu pracy 2021

Źródło: shutterstock.com

Dni wolne od pracy w 2021 roku

W 2021 roku liczba dni wolnych od pracy, wliczając soboty i niedziele wyniesie łącznie 113 dni. Wśród nich wypadnie 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy:

 •  1 stycznia – Nowy Rok
 •  6 stycznia - Święto Trzech Króli
 •  4 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
 •  5 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy
 •  1 maja - Święto Państwowe
 •  3 maja - Święto Narodowe
 •  23 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
 •  3 czerwca - Boże Ciało
 •  15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 •  1 listopada - Wszystkich Świętych
 •  11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 •  25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 •  26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dwa dni świąteczne przypadające w sobotę w 2021 roku

W 2021 roku, podobnie jak w roku bieżącym dwa święta przypadną w dzień wolny od pracy jakim jest sobota. Mowa o dniu 1 maja (Święto Pracy) oraz  dniu 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia).

Ponieważ za każde święto przypadające w sobotę należy udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego - pracownikom w 2021 roku będzie przysługiwało prawo do ,,odebrania" dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy. 

Warto zaznaczyć, że w bieżącym roku wymiar czasu pracy będzie obniżony ze względu na święta przypadające w sobotę. W 2020 roku aż dwa święta ustawowe przypadną w sobotę. W związku z tym pracownikowi przysługuje prawo do ,,odebrania” dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy.

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

152

19

12

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

184

23

8

Kwiecień

- 4 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 5 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe
- 23 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

152

19

12 (wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę)

Czerwiec

- 3 czerwca - Boże Ciało

168

219

Lipiec

- brak

176

22

9

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

Wrzesień

brak

176

228

Październik

brak

168

21

10

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

176

22

9 (wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę)

Łącznie:

13 dni świątecznych
(7 przypadających w ciągu tygodnia, 6 przypadających w weekendy)

2016

252

113

* W 2021 roku dwa święta przypadają w sobotę (1 maja - Święto Pracy oraz 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia).

Liczba niedziel w 2021 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

4 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

23 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia - Drugi dzień Bożego Narodzenia

Wymiar czasu pracyKodeks pracy