Wymiar czasu pracy 2024. W przyszłym roku popracujemy dłużej, czy krócej?

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku pracownicy przepracują 251 dni. Zyskają również kilka dni wolnych od pracy, w tym prawo do odebrania jednego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. Jak długo popracują pracownicy i kiedy przypadną święta w 2024 roku?

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. W 2024 roku wymiar czasu pracy będzie dłuższy i wyniesie 2008 godzin. Pracownicy zyskają również jedendodatkowy dzień wolny od pracy, z uwagi na jedno święto, które przypadnie w 2024 roku w sobotę. 

» Odpoczynek pracownika: dobowy i tygodniowy. Ile powinien wynosić?

Pracownicy popracują dłużej w 2024 roku

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2024 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin. Oznacza to, że w przyszłym, 2024 roku przepracują o 8 godzin więcej niżeli w 2023 roku (2000 godzin).

 

Wymiar czasu pracy w 2024 roku

Źródło: shutterstock

Czas pracy i dni wolne od pracy w 2024 roku

W 2024 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2024 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesie 2008,
 • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 115.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Wymiar czasu pracy w 2024 roku

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10*

*wliczono jeden dzień wolny za święto w sobotę

Luty

brak

168

21

8

Marzec

- 31 marzec - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

168

21

10

Kwiecień

- 1 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe
- 19 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 30 maja - Boże Ciało

160

20

11

Czerwiec

brak

160

2010

Lipiec

- brak

184

23

8

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

168

2110

Wrzesień

brak

168

219

Październik

brak

184

23

8

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

152

19

11

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

160

20

11

Łącznie:

13 dni świątecznych

2008

251

115

* W 2024 roku jedno święto przypada w sobotę (06 stycznia - święto Trzech Króli).

Liczba niedziel w 2024 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

31 marca - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

19 maja - Zielone Świątki

28 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Święta w 2024 roku

W 2024 roku wystąpią następujące dni świąteczne:

 • 1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek),
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (sobota),
 • 31 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja - Święto Państwowe (środa),
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek),
 • 19 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 30 maja - dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek),
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (piątek),
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek),
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa),
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek).

Wymiar czasu pracyFormy zatrudnieniaUrlop