W poniedziałek ważny termin dla przedsiębiorców. Nie przegap go

Iwona Maczalska

W poniedziałek 21 marca przypada ważna data dla przedsiębiorców. Tego bowiem dnia mija ostateczny termin wyliczenia i przekazania składek społecznych i zdrowotnych do ZUS. Wszystko to po raz pierwszy w świetle nowych przepisów Polskiego Ładu. 

» Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej za luty na skali podatkowej

» Ustalanie wysokości składki zdrowotnej na ryczałcie ewidencjonowanym. Instrukcje ZUS

1 stycznia 2022 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany Polskiego Ładu, które diametralnie zmieniły zasady ustalania składki zdrowotnej w przypadku każdej formy działalności gospodarczej. Składkę zdrowotną w nowej wysokości określonej Polskim Ładem przedsiębiorcy zobowiązani są pierwszy raz zapłacić w nowym terminie.

» ZUS DRA 2022. Jak wypełnić deklarację po zmianach Polskiego Ładu

ZUS Polski Ład za  luty do 21 marca

Źródło: shutterstock

Nowa składka zdrowotna za luty płatna do 21 marca

Podobnie jak w miesiącu lutym przedsiębiorcy mają więcej czasu na ustalenie wysokości nowej składki zdrowotnej oraz jej zapłacenie w ZUS. Składkę zdrowotną za luty przedsiębiorcy nieposiadający osobowości prawnej, którzy m.in. płacą składki wyłącznie za siebie zobowiązani są zapłacić do dnia 21 marca.

Jaka wysokość składki zdrowotnej za luty 2022 roku?

Niestety począwszy od marca 2022 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość uzależniona będzie w szczególności od formy opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca – zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości.

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych

Miesięczny dochód

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3010 zł w 2022 roku

270,90 zł

5 000 zł

450 zł

8 000 zł

720 zł

10 000 zł

900 zł

12 000 zł

1.080 zł

15 000 zł

1.350 zł

20 000 zł

1.800 zł

30 000 zł

2.700 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym

Roczny przychód przedsiębiorcy

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Przychody do 60 000 zł
(składka zdrowotna = 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

335,94 zł

Przychody od 60 000 zł do 300 000 zł
 (składka zdrowotna = 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

559.89 zł

Przychody powyżej 300 000 zł (składka zdrowotna =180 proc. przeciętnego wynagrodzenia*)

1007,81 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym

Miesięczny dochód

Wysokość składki zdrowotnej 2022

Do 5510 zł

270,90*

8 000 zł

392 zł

10 000 zł

490 zł

12 000 zł

588 zł

15 000 zł

735 zł

20 000 zł

980 zł

30 000 zł

1470 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Wysokość składki zdrowotnej u przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

Wysokość minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia roku składkowego

Składka zdrowotna 2022

3010 zł

270,90 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Więcej na ten temat nowej wysokości składki zdrowotnej znajdziesz w artykule ,, Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?”.

 

Masz problem z ustaleniem wysokości zdrowotnej? Skorzystaj z kalkulatora ZUS

Płatnicy, którzy mają wątpliwości, w jaki sposób poprawnie ustalić wysokość składki zdrowotnej mogą skorzystać z kalkulatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator umożliwia wyliczenie składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilkapozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,
  • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,
  • za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Więcej na temat kalkulatora znajdziesz w artykule ,,Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)".

 

Składka zdrowotnaPolski ŁadZUSFormy opodatkowania