Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

W jaki sposób odliczyć ulgę na leki w PIT za 2019 rok?

Iwona Maczalska 04.02.2020 08:00 (aktualizacja: )

W 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych podatnik ma prawo dokonać odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków. Sprawdź, w jaki sposób poprawnie rozliczyć ulgę na leki w PIT 2019.

Podatnik będący osobą niepełnosprawną, który musi brać leki czasowo bądź na stałe, może skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków w PIT za 2019 rok. Aby jednak mógł to zrobić musi spełnić kilka warunków.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Dla kogo ulga na leki w PIT 2019?

Aby móc odliczyć w zeznaniu PIT za 2019 rok ulgę na leki należy posiadać stosowne dokumenty potwierdzające prawo do ulgi. Są nimi:

  1. orzeczenie lekarskie o zakwalifikowaniu podatnika przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lub inny dowód potwierdzający niepełnosprawność),
  2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto podatnik posiadający prawo do skorzystania z ulgi na leki musi dysponować również dowodem dokumentującym poniesienie wydatku. Najpopularniejszymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie zawiera on bowiem m.in. danych osobowych osoby kupującej.

W 2020 r. należy żądać wystawienia faktury na osobę fizyczną, z danymi osoby, która będzie rozliczała ulgę na leki. Paragon z numerem NIP do kwoty 450 zł nie jest podstawą wystawienia faktury, gdyż stanowi fakturę uproszczoną i sprzedawca może odmówić ponownego wystawienia faktury na tej podstawie. 

Jak rozliczyć ulgę na leki w PIT 2019?

Rozliczając ulgę na leki w swoim zeznaniu PIT należy pamiętać, że odliczeniu od dochodu podlegają leki wypisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna zobowiązana jest stosować zarówno na stałe jak i czasowo.

Odliczeniu nie podlega jednak cała kwota wydana na zakup leku. Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki w wysokości przekraczającej 100 zł w danym miesiącu.

Przykład 1

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2019 roku dokonała zakupu leków na kwotę 300 zł, w marcu na kwotę 400 zł, a w październiku na kwotę 70 zł. Kwota podlegająca odliczeniu w jej przypadku wynosić będzie 500 zł.

Sposób obliczania:

Poniesiony wydatek – 100 zł =kwota podlegająca odliczeniu

- styczeń 2019 (wydatek 300 zł – 100 zł = 200 zł odliczenia)

- marzec 2019 (wydatek 400 zł – 100 zł = 300 zł odliczenia)

- październik 2019 (odliczenie nie przysługuje. Poniesiony bowiem wydatek jest mniejszy niż 100 zł).

Przysługujące odliczenie w przypadku tego podatnika wynosić będzie 500 zł w skali całego roku.

Przykład 2

Osoba niepełnosprawna w styczniu 2019 roku wydała na leki 250 zł, w lutym i marcu 350 zł, w kwietniu i maju 270 zł, natomiast w czerwcu 80 zł. W Kwota przysługującego jej odliczenia wynosić będzie 990 zł.

Ulgę na leki należy wykazać w załączniku PIT/O deklaracji właściwej podatnikowi – a więc PIT-36 lub PIT-37.

Nie wszystkie leki rozliczysz w PIT 2019

Dokonując rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków należy pamiętać, że nie wszystkie leki podlegają odliczeniu. Leki przyjmowane bez recepty np. suplementy diety, czy też leki ogólne niezwiązane z niepełnosprawnością przepisane przez lekarza rodzinnego odliczeniu nie podlegają. Podstawę odliczenia stanowią wyłącznie wydatki poniesione na zakup leków przepisanych osobie niepełnosprawnej przez lekarza specjalistę do stosowania ciągłego bądź czasowego.

Więcej na ten temat znaleźć można w tekście ,,Ulga na leki – jak to działa?” oraz w poradniku o uldze rehabilitacyjnej dostępnym tutaj http://www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/.

MiesiącKoszt zakupu leków w skali miesiącaSposób liczeniaPrzysługujące odliczenie w skali miesiąca

Styczeń 2019 roku

250 zł

250 zł – 100 zł

150 zł

Luty 2019 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Marzec 2019 roku

350 zł

350 zł – 100 zł

250 zł

Kwiecień 2019 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Maj 2019 roku

270 zł

270 zł – 100 zł

170 zł

Czerwiec 2019 roku

80 zł

80 zł – 100 zł

Odliczenie nie przysługuje bowiem poniesiony wydatek jest mniejszy niż 100 zł

SUMA

1570 zł

 

990 zł odliczenia w skali roku

Ulga rehabilitacyjnaRozliczenie roczneOdliczenia w PITPIT-37