VAT od zakupów na AliExpress od 1 lipca 2021 roku

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca zakupy na AliExpress, Wish, Amazon i eBay zostaną objęte VAT. Obecnie unijny fiskus nie otrzymuje podatku od towarów, które konsumenci z UE zamawiają na AliExpress, Wish, Amazon i eBay. Powodem jest to, że w zdecydowanej większości krajów UE import towarów w przesyłkach o wartości do 22 euro jest zwolniony z VAT (w Polsce to zwolnienie nie jest już stosowane). Nieuczciwi sprzedawcy nadużywają tego zwolnienia i nie odprowadzają podatku również od droższych paczek, zaniżając ich wartość.

» Ułatwienia w PIT, CIT i VAT na czas epidemii

VAT od zakupów na Aliexpress oraz ebay
Źródło: shutterstock.com

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

  1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości  nieprzekraczającej 150 euro, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

VAT na paczki z Chin 

„Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C)” – wynika z uzasadnienia resortu finansów, który informuje, że zmiana jest wynikiem implementacji unijnego Pakietu VAT e-commerce.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

„Przepisy te zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. zamiast 1 stycznia 2021 r., zapewniając państwom członkowskim i przedsiębiorstwom dodatkowy czas na przygotowanie się do ich stosowania” wskazuje resort finansów.

Projekt zmian aktualnie trafił do konsultacji, które mają zakończyć się 19 listopada.

Forma zapłaty VAT

Konsumenci będą musieli zapłacić podatek VAT od każdego towaru znajdującego się w przesyłce pocztowej, która jest przedmiotem importu. VAT będzie płacony albo operatorowi pocztowemu.

W przypadku chęci zastosowania obniżonej stawki, właściwej dla importowanego towaru konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego.  

Zmiany w VAT