Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulgi na ocieplenie jeszcze nie ma. Audyt termomodernizacyjny można już przeprowadzać

Piotr Szulczewski 02.10.2018 08:00 (aktualizacja: )

Podatnicy czekają na uchwalenie ulgi podatkowej pozwalającej na odliczanie od dochodu wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Tymczasem już dziś mogą przeprowadzać audyt nieruchomości, który ma stać się warunkiem niezbędnym przed poniesieniem wydatków odliczanych od dochodu.

[aktualizacja 12.09.2019]:Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF 2019

Od 2019 r. obowiązywać ma nowa ulga podatkowa z tytułu kosztów modernizacji lub remontu domów jednorodzinnych w związku z poprawieniem ich właściwości cieplnych. O ile wydatki na termomodernizację ponosić będzie można dopiero od 1 stycznia 2019 r., to już w 2018 r. możliwe jest przeprowadzenie audytu sprawdzającego stan budynku i wskazującego metody polepszenia właściwości termicznych. Zgodnie z projektem ustawy odliczenie, stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:

  1. realizowanego na podstawie audytu energetycznego sporządzonego przed dniem 1 stycznia 2019 r
  2. które zostanie ukończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie określonym 3 lat licząc od końca roku, w którym przeprowadzono audyt.

Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny przeprowadzi specjalista

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Nie może zatem stanowić krótkiej notki na temat warunków budynku i pomieszczeń. Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

  • dane identyfikacyjne:
    • budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,
    • inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
  • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowe dane na temat audytu wskazane są w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. nr 43, poz. 346).

Nowa ulga termomodernizacyjna – dla inwestujących w nieruchomość

Przepisy nie zawierają natomiast wytycznych co do podmiotu, który ma audyt przeprowadzić. W efekcie nie wskazuje się, by audytor musiał posiadać dodatkowe wymagania, niezbędne do przedstawienia takiej dokumentacji. W szczególności audytor nie musi mieć dokumentów potwierdzających prawo do wydawania świadectw energetycznych budynków.

NieruchomościPIT-37Rozliczenie roczneOdliczenia w PIT