Ulga na leki. Czy emeryci mogą rozliczyć ją w PIT 2023?

Iwona Maczalska

Trwa sezon rocznych rozliczeń podatku PIT 2023. Emeryci mają wątpliwości, czy podobnie jak w latach ubiegłych nadal mogą rozliczać ulgę na leki w swoich deklaracjach PIT. Choć ulga ta nie została zlikwidowana, to skorzystanie z niej może być w 2023 roku bardzo utrudnione.

» Emerytury bez podatku PIT. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Ministerstwa Rodziny

Zwolnienie z podatku PIT emerytur i ren pobieranych z ZUS, to jedna ze zmian jakie zostały wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Choć początkowo wydawało się, że zmiana ta niesie za sobą wyłącznie same pozytywne skutki, to z czasem okazało się, że tak nie będzie. Zmiany podatkowe wpłynęły jednocześnie na ograniczenie prawa emerytow i rencistów do skorzystania z licznych ulg podatkowych. Mowa w szczególności o uldze na leki, odliczanej dotychczas w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w rocznych rozliczeniach podatku PIT.

Polski Ład a prawo emeryta i rencisty do odliczenia ulgi na leki

Źródło: shutterstock

Ulga na leki w rocznych rozliczeniach PIT

Obowiązująca w Polsce od wielu lat preferencja podatkowa, jakim jest ulga rehabilitacyjna, polega na odliczaniu od uzyskanego przez osobę niepełnosprawną dochodu, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jednym z najbardziej popularnych odpisów rozliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jest ulga na leki. Pozwala ona odliczyć część poniesionych wydatków na leki od uzyskanego dochodu. W efekcie zmniejsza to wysokość podatku do zapłaty. Więcej na temat ulgi na leki w artykule ,, Ulga rehabilitacyjna w PIT 2022”.

Polski Ład - ulga na leki już nie dla każdego

Nowe przepisy Polskiego Ładu nie zlikwidowaly ulgi podatkowej, jaką jest ulga na leki. W teorii emerci i renciści nadal mogą dokonywać jej rozliczenia w PIT 2023. Niestety znowelizowane przepisy podatkowe spowodowały, że prawo do ulgi zostało bardzo ograniczone. Dlaczego?

Za sprawą Polskiego Ładu większość emerytów i rencistów została zwolniona z obowiązku odprowadzania podatku PIT od pobieranej z ZUS emerytury bądź renty. Zwolnienie miało miejsce do kwoty aż 30 000 zł. Choć jest to z pewnością pozytywna zmiana dla emerytów, to niesie ona za sobą również inne konsekwencje. Podatnicy, którzy w 2022 roku byli zwolnieni z podatku, bądź płacili go w bardzo małej wysokości - nie będą mogli rozliczyć ulgi na leki w swoim PIT 2023. Naturalną konsekwencją zwolnienia z podatku jest utrata prawa do odliczenia ulg w PIT. Emeryci, którzy nie płacili podatku nie mają bowiem od czego odliczyć ulg podatkowych. 

Ulga rehabilitacyjnaRozliczenie rocznePIT-37Polski ŁadKwota wolna od podatku