Ulga na Internet - jak obliczyć wysokość odliczenia w PIT 2022?

Iwona Maczalska

W 2022 roku nadal funkcjonuje ulga internetowa. Po spełnieniu określonych warunków można ją rozliczyć w swojej deklaracji PIT. Jak obliczyć wysokość przysługującego odliczenia w ramach ulgi internetowej?

W 2022 roku nie wszyscy podatnicy skorzystają z ulgi internetowej. W myśl obowiązujących przepisów ustawy o PIT z ulgi internetowej skorzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, pod warunkiem, że w  okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał jeszcze z tego odliczenia. Jest to duże ograniczenie dla podatników. Oznacza to bowiem, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie rozliczeniach PIT, za dwa kolejne lata. Jeżeli więc podatnik dotychczas nie korzystał jeszcze z odliczenia ulgi internetowej i w 2022 roku zrobi to po raz pierwszy – ulgę internetową będzie mógł rozliczyć wyłącznie w bieżącym (2022 roku), jak i w przyszłym – 2023 roku. Więcej na ten temat w artykule ,, Dla kogo ulga internetowa w 2022 roku?”.

Jak obliczyć ulgę internetową w PIT 2022

Źródło: shutterstock

Ulga internetowa - jak rozliczyć w deklaracji PIT?

Odliczenia ulgi internetowej należy dokonać za pośrednictwem druku PIT-36 lub PIT-37 (w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu). Do wspomnianych deklaracji dołączyć należy załącznik PIT/O, czyli informację o dokonywanych odliczeniach.

Jeżeli masz obawy związane z samodzielnym rozliczaniem ulgi internetowej w PIT, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity. Program ten krok po kroku poprowadzi Cię po Twojej deklaracji podatkowej i rozliczy ulgę internetową za Ciebie. Więcej na ten temat na stronie programu.

Jak obliczyć wysokość ulgi internetowej?

W ramach ulgi internetowej odliczyć można wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet, pod warunkiem posiadania niezbędnych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku. Dokumentem takim jest faktura VAT, w której wyodrębnione musi być nazwisko podatnika, który dokonuje odliczenia oraz wysokość poniesionego wydatku.

Uwaga! Jeżeli w ramach usługi abonamentowej opłacasz zarówno dostęp do Internetu jak i telewizji ważne jest, by na fakturze wyodrębniona była kwota opłaty za sam Internet. Podanie na fakturze łącznej kwoty opłaty za Internet i telewizję uniemożliwi prawidłowe odliczenie ulgi internetowej.  Więcej na ten temat w artykule ,, Ulga internetowa 2021. Problematyczne pakiety usług”.

Odliczanie ulgi na Internet jest limitowane. W myśl obowiązujących przepisów podatnik może dokonać odliczenia wydatków poniesionych na użytkowanie sieci Internet wyłącznie do kwoty 760 zł.

 

Przykład 1

Podatnik cały 2021 rok korzystał z sieci Internet w swoim domu. Posiada on FV VAT. Na fakturze wskazana jest kwota 40,00 zł. Aby ustalić wysokość odliczenia należy kwotę poniesionego wydatku pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których podatnik korzystał z sieci Internet. 40,00 zł x 12 miesięcy = 480 zł. Ulga internetowa w przypadku wskazanego podatnika wyniesie 480 zł.

 

Podatnik 2

Podatnik cały 2021 rok korzystał z sieci Internet w swoim domu. Posiada on FV VAT. Na fakturze wskazana jest kwota 120,00 zł. Aby ustalić wysokość odliczenia należy kwotę poniesionego wydatku pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których podatnik korzystał z sieci Internet. 120,00 zł x 12 miesięcy = 1440 zł. Ponieważ w rozliczaniu ulgi internetowej obowiązuje limit 760 zł – podatnik ma prawo do ulgi internetowej w wysokości 760 zł.

 

Podatnik 3

Podatnik korzystał z sieci Internet w swoim domu przez 4 miesiące 2021 roku (wrzesień – grudzień). Posiada on FV VAT. Na fakturze wskazana jest kwota 25,00 zł. Aby ustalić wysokość odliczenia należy kwotę poniesionego wydatku pomnożyć przez liczbę miesięcy, w których podatnik korzystał z sieci Internet. 25,00 zł x 4 miesięcy = 100 zł. Ulga internetowa w przypadku wskazanego podatnika wyniesie 100 zł.

Odliczenia w PITPodatek PITPIT-36PIT-37Rozliczenie roczne