Ulga internetowa. Jakich wydatków nie odliczysz w PIT za 2020 rok

Iwona Maczalska

Podatnicy wypełniając rozliczenie PIT za 2020 rok będą mogli odliczyć od dochodu ulgę internetową. Nie wszystkie jednak wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet będzie można odliczyć w PIT. Sprawdź, jakich wydatków nie odliczysz w ramach ulgi internetowej 2020/2021.

» Dla kogo ulga internetowa w 2021 roku

W 2021 podatnicy będą mogli nadal odliczać ulgę internetową w rocznych zeznaniach PIT za 2020 rok. Nie każdy podatnik skorzysta jednak z tej ulgi. Ci, którzy mogą jeszcze odliczyć ulgę powinni skontrolować swoje wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet. Nie wszystkie bowiem kwalifikują się do odliczenia w PIT.  

Ulga internetowa w PIT 2020. Rodzaje wydatków

Źródło: shutterstock

Kto odliczy ulgę internetową w PIT za 2020 rok

Ustawodawca mocno ograniczył grupę podatników mogących odliczyć ulgę internetową w PIT. Zgodnie bowiem z przepisami prawa z ulgi internetowej skorzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, pod warunkiem, że w  okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał jeszcze z tego odliczenia. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie rozliczeniach PIT, za dwa kolejne lata. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,,Dla kogo ulga internetowa w 2021 roku”. 

Ulga internetowa - czego nie odliczysz w PIT

W świetle obowiązujących przepisów w ramach ulgi internetowej odliczyć można wydatki ściśle związane z korzystaniem z sieci Internet. Niestety ustawodawca nie dopuszcza odliczenia wszystkich poniesionych kosztów. W ramach ulgi internetowej na pewno nie odliczymy wydatków poniesionych na instalację sieci Internet w domu, czy obsługę techniczną. To jednak nie wszystko. Problematyczne może być odliczenie w PIT również pakietów usług. Jeżeli posiadamy tzw. pakiet ,,Internet plus telefon plus telewizja” musimy zadbać, by w umowie bądź wystawianych fakturach VAT dokładnie wyszczególnione zostały osobno wydatki poniesione na użytkowanie Internetu, a osobno wydatki na użytkowanie telefonu lub telewizji. Samodzielnie rozgraniczenie wydatku poniesionego na użytkowanie sieci Internet może być nie tylko problematyczne, lecz również bardzo często podważane przez urzędy skarbowe.

Ważne dowody na poniesienie wydatku

Odliczając ulgę internetową w PIT warto zadbać o posiadanie dowodów, które udokumentują poniesione w 2020 roku wydatki na Internet. W razie bowiem ewentualnej kontroli złożonego zeznania podatkowego PIT przez urząd skarbowy, pozwoli to podatnikowi na udokumentowanie poniesionego w 2020 roku wydatku i tym samym potwierdzenie prawa do zastosowania ulgi internetowej w PIT.  

Dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki nie musi być koniecznie faktura VAT. Może nim być każdy dokument zawierający dane kupującego usługę, dane sprzedającego usługę, rodzaj zakupionej usługi oraz co bardzo ważne kwotę do zapłaty.

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Odliczenia w PIT