Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tylko 5 dni jeszcze na rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r., zmiany terminu nie będzie

Ewelina Czechowicz

Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej, liniowo i ryczałcie mają ostatnie 5 dni na rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. Jak informuje Krajowa Izba Biur Rachunkowych, zmiany terminu nie będzie.

Kilka dni temu pisaliśmy na łamach PIT.pl o apelu księgowych do MZ oraz ZUS. Wniosek księgowych na tą chwilę nie został uwzględniony.

Księgowe apelują do MZ i ZUS w sprawie składki zdrowotnej — PIT.pl

Stąd do 22 maja przedsiębiorcy muszą rozliczyć roczną składkę zdrowotną. Rozliczenia tego dokonuje się w deklaracji ZUS DRA lub ZUS RCA składanej za kwiecień.

ZUS nie przesunie terminów ustawowych

Jak informują księgowe, ZUS nie przesunie terminów ustawowych, ponieważ nie ma ku temu kompetencji. Na spotkaniu ZUS zadeklarował, że nie będzie karał za nieterminowość w złożeniu deklaracji spowodowaną błędnym działaniem Płatnika.

Jednak opóźnienie w złożeniu deklaracji może spowodować opóźnienie w zapłacie składki ZUS. I w tym miejscu ZUS wskazuje, że nie ma kompetencji, żeby umarzać odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej za kwiecień.

Mając na uwadze występujące błędy, ZUS zapewnia, że do każdej sprawy będzie podchodził indywidualnie i oczekuje dowodów w zakresie problemów technicznych.

Płatnicy mają jeszcze tylko 5 dni na rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r., zmiany terminu nie będzie

Źródło: Shutterstock

DRA wysłana po terminie konsekwencje

Za złożenie deklaracji rozliczeniowej po terminie w zależności od skali przewinienia przedsiębiorca może ponieść konsekwencje. Sankcje, które grożą przedsiębiorcy to:

  • kara grzywny do 5.000 zł,
  • naliczanie odsetek za zwłokę,
  • opłata dodatkowa w wysokości do 100 % nieopłaconych składek,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Każda z tych sankcji jest dla prowadzących działalność gospodarczą dodatkowym obciążeniem.

W przypadku kiedy rozliczenie nie zostanie wysłane, ZUS zawiadamia płatnika na PUE ZUS. W sytuacji jeżeli po zawiadomieniu deklaracja nie wpłynie, to ZUS z automatu utworzy komplet dokumentów, na którym zostanie naliczona minimalna składka zdrowotna na zasadach obowiązujących dla skali podatkowej. Wówczas należy dokonać korekty i pamiętać, że ZUS ma prawo do nakładania sankcji za niewywiązanie się z nałożonych obowiązków.

22 maja to też termin zapłaty składki zdrowotnej

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy do 22 maja 2023 r. muszą rozliczyć roczną składkę zdrowotną, muszą też dokonać płatności bieżącej składki zdrowotnej. Nie można jej bowiem skompensować ewentualną nadpłatą.

Czy z nadpłaty składki zdrowotnej można pokryć należności za kwiecień i przyszłe miesiące? - PIT.pl

Kiedy do 22 maja 2023 r. nie wpłynie rozliczenie, mogą wystąpić również problemy z uzyskaniem zwrotu nadpłaconej składki. Tu bowiem czas na złożenie wniosku jest krótki i upływa 1 czerwca 2023 r.

Wniosek RZS-R o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r. - PIT.pl

 

ZUSRozliczenie roczneSkładka zdrowotna