Czy z nadpłaty składki zdrowotnej można pokryć należności za kwiecień i przyszłe miesiące?

Iwona Maczalska

Wielu płatników dokonało już rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy z powstałej nadpłaty można pokryć przyszłe należności z tytułu składek ZUS?

» Wniosek RZS-R o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2022 r.

Podatnicy, którym w rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczanie zdrowotne wyszła nadpłata mogą wnioskować o jej zwrot. Czy można jednak przekazać nadpłacone środki na poczet przyszłych należności w ZUS, w tym pomniejszyć należność za kwiecień 2023 roku?

» 600 zł zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej dla przedsiębiorców po zmianie formy opodatkowania

Nadpłata ZUS a składki za kwiecień 2023

Źródło: shutterstock

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - terminy, dopłata lub zwrot nadpłaty

Nadpłata w rocznej zdrowotnej. Czy można pomniejszyć kwietniowe składki?

Płatnicy pytają, czy sam fakt posiadania nadpłaty w ZUS uprawnia do pomniejszenia bieżących należności z tytułu ZUS np. za kwiecień 2023 roku. Jak tłumaczy ZUS ,, Płatnik po przekazaniu deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc ma obowiązek opłacania składek, które z niej wynikają.

Ustawodawca nie przewidział możliwości równoczesnego rozliczenia nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w poczet należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej np. za kwiecień. Nadpłata taka może zostać zwrócona. Jeśli płatnik nie opłaci składek, które wynikają z deklaracji za kwiecień 2023 r. i chce, żeby nadpłata powstała z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne rozliczyła te należności, powinien wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Tryb taki umożliwi rozliczenie nadpłaty na składki z uwzględnieniem daty, który wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia. Przy czym ZUS ma obowiązek rozpatrzenia wniosku, w tym rozliczenia nadpłaty np. na składki za kwiecień, w terminie do 1 sierpnia br.”.

 

Wniosek o zwrot nadpłaty tylko do 1 czerwca

W myśl obowiązujących przepisów płatnik ma możliwość wnioskowania o zwrot nadpłaconych środków w ZUS do dnia 1 czerwca. Powinien zrobić to na druku RZS-R. Co się stanie, jeśli z różnych przyczyn tego nie zrobi? Zdaniem ZUS ,, Jeśli płatnik:

  • nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty w określonym terminie, tj. do 1 czerwca 2023 r. i
  • nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń,

ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r. - o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach pomiędzy formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych do ZUS a formą opodatkowania i wysokością przychodów lub dochodów wykazanych dla celów podatkowych. W przypadku potwierdzenia rozbieżności, w pierwszej kolejności ZUS przeprowadzi postępowanie w tej sprawie i dopiero po jego zakończeniu rozliczy nadpłatę na składki, z uwzględnieniem daty, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia. Wynika to z art. 81 ust. 2qa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2056, z późn. zm.)”.

Składka zdrowotnaZUS