Tarcza branżowa dla sprzedawców detalicznych. Czym jest sprzedaż detaliczna?

Iwona Maczalska

Tarcza branżowa zapowiedziana przez Premiera Morawieckiego skierowana jest również do przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną. Co to jest sprzedaż detaliczna oraz jakie formy pomocy będą jej dotyczyły? Wyjaśniamy.

» Kto skorzysta z Tarczy branżowej? Kluczowy kod PKD działalności gospodarczej

Premier Morawiecki przedstawił szczegóły funkcjonowania tzw. Tarczy branżowej. Tarcza ta skierowana ma być nie tylko dla branży gastronomicznej, czy fitness. Z pomocy skorzystać będą mogli również przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży detalicznej.

» Tarcza branżowa 6.0 - rząd przygotował kolejne wsparcia dla przedsiębiorców

Tarcza branżowa dla handlu detalicznego

Źródło: shutterstock

Co to jest sprzedaż detaliczna?

Wątpliwości budzi sama definicja sprzedaży detalicznej. Jak rozumieć tego typu sprzedaż? Jest to przede wszystkim sprzedaż towarów lub usług w małych ilościach. Może się ona odbywać zarówno na bazarach, targach, kioskach, w sklepach, czy również w formie sprzedaży wysyłkowej. Jest więc ona niczym innym, jak ostatnim ogniwem obrotu towarowego, polegającym na przekazaniu towaru bądź usługi bezpośrednio nabywcy, na jego własny użytek.

Przeciwieństwem sprzedaży detalicznej jest sprzedaż hurtowa (bezpośrednio od producenta). Dotyczy ona sprzedaży towarów bądź usług na dużą skalę, w celu ich dalszej odsprzedaży w mniejszych ilościach do punktów sprzedaży detalicznej.

Tarcza branżowa - jakie formy pomocy dla  sprzedaży detalicznej

Tarcza branżowa umożliwi niektórym przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą detaliczną skorzystanie z kilku form pomocowych. Mowa w szczególności o zwolnieniu ze składek ZUS, czy świadczeniu postojowym. Zwolnienie ze składek ZUS oraz świadczenie postojowe nie jest jednak dostępne dla wszystkich przedsiębiorców detalicznych. Te formy pomocy dedykowane są wyłącznie do tych firm, które na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Kody PKD

OPIS

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sejm.gov.pl

Premier Morawiecki zdradził również, że firmy zajmujące się m.in. sprzedażą detaliczną będą mogły ubiegać się również o wypłatę bezzwrotnej dotacji w kwocie 5000 zł. Warunkiem będzie uzyskanie co najmniej 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku, w stosunku do października bądź listopada roku poprzedniego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule ,, Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?”.

Zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku

Projekt ustawy tzw. Tarczy branżowej zakłada również zwolnienie z opłacania opłaty targowej w 2021 roku. Projekt przewiduje jednak rekompensatę dla gmin, bowiem dla nich opłata targowa stanowi formę dochodu. Rekompensata ta ma być wypłacana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVIF-19.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojowe