Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z Tarczy branżowej. Dla kogo i na jakich warunkach?

Iwona Maczalska

Dzięki Tarczy branżowej, której projekt znalazł się już w Sejmie przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wypłatę 5000 zł bezzwrotnej dotacji. Kto z niej skorzysta i na jakich zasadach? Wyjaśniamy.

» Tarcza branżowa 6.0 - rząd przygotował kolejne wsparcia dla przedsiębiorców

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zawiera przepisy wprowadzające nowe formy wsparcia dla firm branżowych. Wśród nich jest bezzwrotna dotacja w kwocie 5000 zł. Kto z niej skorzysta?

» Kto skorzysta z Tarczy branżowej? Kluczowy kod PKD działalności gospodarczej

Dotacja 5000 zł - Tarcza branżowa

Źródło: shutterstock

40% spadek przychodów - kluczowy warunek

Z wypowiedzi Premiera Morawieckiego podczas wtorkowej konferencji prasowej jasno wynika, że dotacja dla firm ma mieć formę jednorazowego, bezzwrotnego wsparcia. Ma ona wnosić do 5000 zł. Kto z niej skorzysta? Na pewno firmy, które zanotowały znaczący spadek przychodów. Mowa o 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - a więc października lub listopada 2019 roku.

5000 zł dotacji - dla jakich firm?

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowana jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą.

Projekt ustawy, tzw. Tarczy branżowej wskazuje dokładne kody PKD działalności gospodarczej, które mogą ubiegać się o przyznanie dotacji. Są nimi: 

Dotacja 5000 zł

Kod PKD

Opis

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

82.30.Z

Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01 Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek

93.29.B

pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa

96.04.Z

działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sem.gov.pl

Ustawa wprowadza jednak pewne obostrzenia. Dotacja nie może być bowiem udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dokonali zawieszenia działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku. 

Dotacja bezzwrotna, lecz pod pewnymi warunkami

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest nieoprocentowana. Okres zwrotu dotacji, w świetle projektowanych przepisów Tarczy branżowej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja podlega umorzeniu. Jest jednak jeden warunek. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie musiał wykonywać działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Koronawirus w PolsceMikropożyczka