Szersza grupa zawodów opodatkowanych ryczałtem w 2022 roku?

Katarzyna Sudaj

Wiceminister finansów Piotr Patkowski zapowiedział: „- Do mikro i małych przedsiębiorców kierujemy ofertę opodatkowania ryczałtem podatkowym - rozszerzamy grupę zawodów, które będą mogły z niego skorzystać i zdecydowanie upraszczamy korzystanie z niego.”


Źródło: Twitter MF

Wszyscy oczekują na projekty ustaw dotyczące zmian zapowiedzianych w ramach programu Polski Ład. Wiceminister Patkowski zapowiedział, że na początku kolejnego tygodnia można spodziewać się skierowania do konsultacji tychże projektów ustaw.

Dłuższa lista zawodów z możliwością opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Jednak już teraz przedstawiciele władz zdradzają pojedyncze szczegóły. Od dawna mówi się o tym, że rząd chce namawiać do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

» Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

Zmiany w ryczałcie już były

Już z początkiem 2021 roku znacznie rozszerzono katalog wolnych zawodów, które mogą korzystać z takiej formy opodatkowania, zwiększył się też limit przychodów, do których można ją stosować (od 2021 roku to 2 mln euro). Jednocześnie obniżono stawkidla niektórych grup.

Nowa 12% stawka ryczałtu dla sektora IT w 2022 roku?

Na takie zachęty wskazuje również wypowiedź wiceministra finansów Piotra Patkowskiego w radiowym wywiadzie Radio WNET, który zadeklarował rozszerzenie grupy zawodów, których przedstawiciele mogą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności.

Dla kogo ryczałt?

Jednak ktoś z komentujących przytomnie zauważa, że ryczałt jest adresowany głównie do osób samozatrudnionych, a nie przedsiębiorców prowadzących mikro i małe firmy, gdyż oni zatrudniają pracowników. A koszty ich zatrudnienia stanowią wtedy przeważającą część kosztów takiej działalności. Wybierając opodatkowanie ryczałtem, przedsiębiorca pozbawia się możliwości odliczenia tych kosztów, bo ryczałt to podatek według stawki procentowej od przychodu ewidencjonowanego, a nie od dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty). A to byłoby niekorzystne dla rozliczających się.

Składka zdrowotna od ryczałtu

Pozostaje jeszcze pytanie – jak po zmianach zapowiadanych w Polskim Ładzie, gdzie składka zdrowotna ma zostać uzależniona od wysokości dochodu generowanego w działalności gospodarczej, będzie liczone zdrowotne w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego? Przecież tu nie ma dochodu. Jest przychód, od którego nie odlicza się kosztów.

» Komu ryczałt obniży podatki?

» Składka zdrowotna ryczałtowa dla samozatrudnionych. Zmiany w programie Polski Ład 

» Maksymalna kwota składki zdrowotnej i inne propozycje przedsiębiorców do Polskiego Ładu 

RyczałtPolski Ład