Jak sprawdzić, czy PIT 2022 dotarł do skarbówki. Status wysyłki PIT 200 bądź 400.

Iwona Maczalska

Wielu podatników rozliczyło już swój PIT za 2022 rok. W jaki sposób sprawdzić, czy nasze rozliczenie PIT zostało poprawne wysłane do urzędu skarbowego i odebrane przez urzędnika? Co oznaczają statusy wysyłki 200, 401, 411, 412, 414? Co zrobić w przypadku braku UPO?

Każdy podatnik rozliczający się ze skarbówką powinien pamiętać o bardzo ważnej kwestii, jaką jest uzyskanie dokumentu UPO. UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru jest naszym potwierdzeniem, że rozliczona przez nas deklaracja PIT została odebrana przez urząd skarbowy. Co zrobić w przypadku braku UPO?

Czy PIT trafił do US?

Źródło: shutterstock

UPO - potwierdzenie rozliczenia z US

UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT przez urząd skarbowy. Jest ono bardzo ważne bowiem dokument ten nadawany jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej przez podatnika deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200. Otrzymanie statusu 200 oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie i nasza deklaracja trafiła do wyznaczonego przez nas urzędu skarbowego.

 

Brak UPO. Co robić?

Może się wydarzyć, że podatnik po elektronicznym rozliczeniu ze skarbówką nie otrzyma dokumentu UPO. Brak Urzędowego Poświadczenia Odbioru może wynikać zarówno z tego, że podatnik przeoczył możliwość pobrania UPO, na końcowym etapie rozliczania PIT, w programie do rozliczania PIT, jak i z tego, że błędnie wypełnił PIT, co spowodowało niedostarczenie go do urzędu skarbowego. Jak sprawdzić, co dzieje się z wysłaną przez nas deklaracją PIT? 

Jeżeli roczne rozliczenie PIT wysyłaliśmy z programu zainstalowanego na komputerze, można ponownie zalogować się do programu i sprawdzić status wysyłki naszej deklaracji PIT. Jeśli nasz PIT uzyskał status 200 – nie musimy się martwić. Potwierdza to, że nasze rozliczenie zostało poprawnie wysłane do urzędu skarbowego i otrzymane przez urzędnika. Programy do rozliczenia PIT po zalogowaniu i wybraniu interesującej nas deklaracji PIT, umożliwiają ponowne pobranie UPO – nawet po kilku miesiącach od wysyłki deklaracji.

Jeżeli chcemy upewnić się, że nasza deklaracja dotarła do US możemy skorzystać również rządowej usługi Twój e-PIT. Po zalogowaniu do swojego konta zobaczymy złożone w ostatnim czasie przez nas rozliczenia PIT. Każde zeznanie zaopatrzone będzie informacją o przydzielonym numerze referencyjnym oraz uzyskanym statusie wysyłki.

Jeżeli swoje rozliczenie PIT składaliśmy w inny sposób, i nie jesteśmy w stanie samodzielnie sprawdzić numeru referencyjnego PIT oraz statusu wysyłki, możemy wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o wydanie kopii druku UPO, wysłanej przez nas deklaracji.

 

Elektroniczne rozliczenie PIT 2023 - statusy wysyłki

Uzyskanie statusu wysyłki deklaracji PIT innego niż 200, powinno nas zaniepokoić. Oznacza to bowiem, że wysłany przez nas PIT jest błędny i ostatecznie nie dotarł do urzędu skarbowego. Co oznaczają poszczególne statusy wysyłki? Wyjaśniamy poniżej:

Rodzaj statusuOpis statusuCzy PIT dostarł do US?Czy należy ponownie złożyć PIT?
Status 200oznacza, że deklaracja została sporządzona w sposób prawidłowy i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPOTAKNIE
Status 401oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz niezgodność dokumentu z schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłkiNIETAK
Status 411oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektronicznąNIETAK
Status 412oznacza niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie - dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatuNIETAK
Status 414oznacza negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedniNIETAK

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

PIT-37PIT-36PIT-11Rozliczenie roczne