Sprzeciw księgowych wobec nagłych zmian prawa podatkowego. List otwarty do MF

Redakcja PIT.pl

NIE dla prawa z Twittera i NIE dla prawa na ostatnią chwilę - głośno mówi Krajowa Izba Biur Rachunkowych. List otwarty do ministra finansów w sprawie sposobu nowelizowania prawa, jego jakości i wprowadzania kolejnych obowiązków podatkowych, których realizacja wykracza poza możliwości techniczne i ograniczenia czasowe księgowych.

Polski Ład: 560 zł w roku dla księgowych

W internecie opublikowano apel Biur Rachunkowych do Ministra Finansów. List otwarty branży biur rachunkowych do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Tadeusza Kościńskiego można podpisywać do 10 sierpnia 2021 r.


Źródło: screen listu - Apel Biur Rachunkowych do Ministra Finansów

Oto jego pełna treść:

Szanowny Panie Ministrze,

Obserwując działania Ministerstwa Finansów w zakresie sposobu nowelizacji przepisów prawa podatkowego, w imieniu środowiska biur rachunkowych, Krajowa Izba Biur Rachunkowych wyraża SPRZECIW dla pośpiechu, jaki towarzyszy zmianom legislacyjnym. Szybkości wprowadzania zmian niestety towarzyszy niechlujność w tworzeniu nowych uregulowań prawnych, które niejednokrotnie ważą losy firm!

Przedsiębiorcy i pracodawcy też mają dość! Zmiany podatkowe Polskiego Ładu zaburzają stabilność i pewność prawa

KIBR wyraża również SPRZECIW na ignorowanie głosu i wielokrotnych próśb środowisk księgowych o dialog mający na celu znalezienie kompromisu pomiędzy koniecznością realizacji obowiązków podatkowych a faktycznymi możliwościami ich wykonania.

Sposób, w jaki tworzy się w Polsce prawo podatkowe, stopień jego skomplikowania, brak stabilności spotyka się z naszym zdecydowanym sprzeciwem. Jako reprezentant środowiska biur rachunkowych mówimy głośne NIE praktyce publikowania ustaw i przepisów wykonawczych na kilka godzin przed wejściem w życie.

Ostatnie dwa lata to lawinowa liczba zmian podatkowych wprowadzanych bez opamiętania, które później niejednokrotnie muszą być nowelizowane w braku precyzji, czy - mówiąc wprost - bubli prawnych.

NIE dla prawa z Twittera i NIE dla prawa na ostatnią chwilę

Jako grupa zawodowa, która w imieniu przedsiębiorców prowadzi księgi podatkowe, nie godzimy się na doniesienia medialne o zmianach w prawie, które nie są opublikowane w Dzienniku Ustaw. Sytuacja taka miała miejsce w przypadku zaniechania poboru podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników PIT i CIT z tytułu umorzenia subwencji finansowej PFR. Premier Mateusz Morawiecki pod koniec czerwca zapewniał, iż podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od dotacji z tarczy finansowej. W momencie, w którym taką deklarację składał, nie było żadnych uregulowań prawnych w tym zakresie. Stosowne rozporządzenie zostało ogłoszone 19 lipca 2021 r. - trzymając tym samym przez miesiąc pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz przedsiębiorców w niekomfortowej sytuacji. Z uwagi na brak uregulowań w terminie, biura, stosując się do aktualnego stanu prawnego, zmuszone były wbrew doniesieniom medialnym księgować umorzoną część subwencji jako przychód. Ministerstwo miało PONAD ROK na zajęcie stanowiska w sprawie, a finalnie wprowadziło przepisy ze wsteczną datą obowiązywania z uwagi na swoją opieszałość.

Sprzeciw księgowych wobec nagłych zmian prawa podatkowego. List otwarty do MF
Źródło: shutterstock.com

Nie wyrażamy zgody na publikowanie zmian podatkowym na kilkadziesiąt godzin przed ich obowiązywaniem! Przykład: niespełna miesiąc temu: znowelizowane przepisy ustawy o VAT pod popularną nazwą e-commerce zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 28 czerwca 2021 r. a obowiązywały od 1 lipca! To nie tylko łamanie zasady zaufania do prawa, ale skandal! Przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kasy obowiązujące od 1 lipca zostały ogłoszone 9 lipca 2021. Przez ponad tydzień przedsiębiorcy stosowali uregulowania prawne i obowiązki ewidencyjne, które następnie zostały zniesione. Nie można w tak niestabilnych i nieprzewidywalnych warunkach prowadzić firmy i podejmować decyzji biznesowych. Ustawodawca zamiast stanowić prawo z odpowiednim vacatio legis publikuje na ostatnią chwilę lub z opóźnieniem zmieniając prawo wstecz.

Polskie prawo podatkowe jest niestabilne. Odczuwalny jest fakt, iż wiele uregulowań i obowiązków wprowadzanych jest na ostatnią chwilę: nie są publikowane z wyprzedzeniem przepisy i formularze podatkowe. Przykład z 2021 r.: formularz CIT opublikowany aż po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania. W takim otoczeniu nie da się prowadzić biznesu i zapewniać obsługi księgowej zgodnie z literą prawa - bo tego prawa i narzędzi do wypełniania obowiązków nie ma na czas!

NIE dla tempa zmian i godzenia w zasadę zaufania przedsiębiorców do Państwa

Zaufanie przedsiębiorców i środowisk księgowych do Ustawodawcy zostało poważnie naruszone po przedłożeniu propozycji wynikających z tzw. Polskiego Ładu. Zasada zaufania w odniesieniu do stanowienia prawa obliguje do takiego tworzenia prawa, by podatnik mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji dotyczących jego działalności. Przedsiębiorca podejmując decyzje gospodarcze powinien mieć pewność prawa i związaną z nią zasadę bezpieczeństwa prawnego. Zasada zaufania obywatela do Państwa ma swoje źródło w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 5 stycznia 1999 r., „swoboda ustawodawcy w kształtowaniu treści prawa jest (...)

cała treść listu

Źródło: Krajowa Izba Biur Rachunkowych

Polski ŁadZmiany w VATPodatki 2021HOT