Skontroluj deklaracje PIT w Twój e-PIT 2021. Nie zawierają one wszystkich przysługujących ulg

Iwona Maczalska

W poniedziałek 2 maja mija ostateczny termin rocznych rozliczeń podatku PIT za 2021 rok. Tego dnia zostaną również automatycznie zaakceptowane deklaracje PIT w usłudze Twój e-PIT. Czy zeznania te będą uwzględniały wszystkie przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia? Okazuje się, że niestety nie.

Tylko do 2 maja podatnicy mają czas na rozliczenie swoich deklaracji PIT za 2021 rok. Mogą to zrobić w formie papierowej wysyłając druk PIT do US listownie, bądź składając osobiście w oddziale US. Częściej jednak podatnicy wybierają elektroniczną formę rozliczeń. Druki PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39 można bowiem bez wychodzenia z domu wysłać za pośrednictwem komercyjnych programów bądź rządowej usługi Twój e-PIT. Ta ostatnia gwarantuje automatyczną wysyłkę zeznania w dniu 2 maja do urzędu skarbowego, bez konieczności angażowania się podatnika. Czy jednak deklaracje wysłane do US przez Twój e-PIT, będą uwzględniały wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia?

Automatyczna deklaracja PIT w Twój e-PIT a ulgi i odliczenia

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna w Twój e-PIT. Uwzględniona ale pod pewnymi warunkami

Decydując się na rozliczenie druku PIT za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT, warto mieć na uwadze, że nie wszystkie przysługujące nam ulgi będą uwzględnione w automatycznie zaakceptowanym zeznaniu.

KAS we wstępnie przygotowanej deklaracji PIT z całą pewnością uwzględni ulgę prorodzinną, która była rozliczana w zeszłorocznych rozliczeniach PIT, o ile nie zmienił się stan faktyczny, który uniemożliwiałby ponowne rozliczenie ulgi. Mowa m.in. o uldze prorodzinnej na dzieci (w tym ulga na nowonarodzone dziecko). Trzeba jednak zachować ostrożność. Rozliczając samą ulgę prorodzinną warto dokonać kontroli. Jak informuje bowiem MF ,,Jeżeli podatnik w PIT/O za 2020 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy, ulga ta jest przeniesiona i przypisana temu podatnikowi. W pozostałych przypadkach kwota ulgi jest wskazywana przez podatnika”. Oznacza to, że jeżeli w tegorocznym rozliczeniu podatnik chce uwzględnić już pełną ulgę na dziecko, a w 2021 roku uwzględniał tylko za kilka miesięcy – jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia ulgi.

To jednak nie wszystko. Usługa Twój e-PIT nie uwzględnia również ulgi prorodzinnej na pełnoletnie dziecko. Jak wyjaśnia MF ,, Jeżeli dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, jest doktorantem, to ulga na nie jest automatycznie uwzględniona. Automat nie dotyczy pełnoletnich dzieci, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych i osób, które studiują za granicą”.

Warto również dokonać modyfikacji ulgi prorodzinnej w Twój e-PIT w przypadku, gdy kwota ulgi prorodzinnej jest większa od należnego podatku do zapłaty. W takiej bowiem sytuacji podatnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Aby jednak tak się stało musi zalogować się do Twój e-PIT i dodać własnoręcznie swoją ulgę. Jak wyjaśnia MF ,, Aby otrzymać taki zwrot w ramach usługi Twój e-PIT, podatnik musi skorzystać z funkcjonalności „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” dostępnej w części „Twoje ulgi i odliczenia”, jako informacja dotycząca ulgi na dziecko. Po użyciu przycisku „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” usługa wyświetli dodatkowy ekran. Podatnik samodzielnie wypełnia pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” wówczas pozycja „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci” zostanie wypełniona automatycznie. Zatwierdzenie wprowadzonych danych spowoduje wyświetlenie informacji o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnienie jej w zeznaniu”.

Więcej na ten temat w artykule ,,Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?".

Co z ulga dla osób młodych w Twój e-PIT?

Wątpliwości podatników budzi również kwestia tego, czy przygotowana przez KAS deklaracja podatkowa zawiera ulgę dla osób młodych. W tym przypadku podatnicy nie muszą się martwić. Tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia) będzie automatycznie uwzględniona na podstawie informacji z PIT-11 (w wersji 26 i 27 formularza):

  • jeśli podatnik złożył pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych w trakcie 2021 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a której zwrot mu przysługuje,
  • jeśli dochody podatnika w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT. Uwaga: jeśli jednak ma dodatkowe dochody (np. z najmu) do samodzielnego wykazania w zeznaniu podatkowym, wówczas uzupełnia i wysyła swój e-PIT,
  • jeśli oprócz dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, podatnik posiadał także inne dochody podlegające opodatkowaniu (np. przekroczył próg, objęty ulgą) – to wówczas zostanie mu udostępnione zeznanie PIT w usłudze.

Dopilnuj rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci

Ważne jest również dopilnowanie rodzaju składanej deklaracji w przypadku, gdy podatnik chce rozliczyć się jako samotny rodzic z dzieckiem. Automatycznie zaakceptowana 2 maja deklaracja PIT nie będzie bowiem rozliczona w sposób przewidziany dla osób samotnych. Aby podatnik rozliczył PIT we wspomniany sposób, zobowiązany jest zalogować się do usługi, a następnie zmienić formę rozliczenia PIT z indywidualnego na wspólne z dzieckiem.

Pozostałe ulgi rozlicz samodzielnie w Twój e-PIT

Niestety na uldze prorodzinnej i uldze dla osób młodych kończy się lista odliczeń automatycznie uwzględnionych w rozliczeniu PIT w Twój e-PIT. Jeżeli podatnik zainteresowany jest rozliczeniem pozostałych ulg tj. ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, internetowa, ulga z tytułu przekazanych darowizn – musi dokonać samodzielnego uzupełnienia swojej deklaracji PIT, jaka została udostępniona w usłudze Twój e-PIT. Co ważne! Po uwzględnieniu ulg konieczne jest samodzielne zaakceptowanie deklaracji. Deklaracja ta nie zostanie bowiem automatycznie wysłana do US dnia 2 maja. Więcej na ten temat w artykule ,, Dopilnuj PIT-37 za 2021 rok. Nie zawsze zaakceptuje się automatycznie w Twój e-PIT”.

Rozlicz deklarację PIT z PIT.pl

Jeżeli obawiasz się, że Twoja deklaracja PIT umieszczona w Twój e-PIT zostanie zaakceptowana bez uwzględnienia wszystkich ulg, skorzystaj z bezpłatnego programu e-PITy. Program ten, rekomendowany przez portal PIT.pl poprowadzi Cię krok po kroku po Twojej deklaracji podatkowej i pomoże w rozliczeniu wszystkich ulg. Dzięki temu zniwelujesz ryzyko wysłania błędnej deklaracji podatkowej do US. Więcej na temat programu znajdziesz tutaj.

 

/ na podstawie podatki.gov.pl

Rozliczenie roczneOdliczenia w PITTwój e-PITUlga na dzieciPIT-37