Składki ZUS za grudzień 2021 zapłacone w grudniu widnieją w PUE jako nadpłata? ZUS wyjaśnia ...

Iwona Maczalska

Wielu przedsiębiorców chcąc po raz ostatni odliczyć składkę zdrowotną od podatku, dokonało zapłaty wszystkich składek ZUS za grudzień - w grudniu 2021 roku. Zaskoczeniem było jednak pojawienie się informacji w PUE ZUS wskazującej, że składki te są nadpłatą. ZUS wyjaśnia tą okoliczność.

» Zmiany w składce zdrowotnej 2022 (Polski Ład) – poradnik ZUS

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie mają już możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ostatni raz odliczenia można było dokonać w stosunku do składek ZUS za grudzień 2021 roku pod warunkiem, że zostały one zapłacone do końca grudnia. Pisaliśmy o tym w artykule ,, Składka zdrowotna za grudzień 2021 opłacona w grudniu umożliwi jej odliczenie. Jest jeden warunek”.

Okazało się jednak, że pomimo zapłaty kompletu składek ZUS (społecznych i zdrowotnej) za grudzień 2021 w grudniu, to w przypadku większości przedsiębiorców kwota ta widnieje w PUE ZUS jako nadpłata. To jednak nie wszystko. Informację o nadpłacie składek przedsiębiorcy uzyskali również listownie od Zakładu. Czy oznacza to, że ZUS uniemożliwi odliczenie zapłaconej w grudniu składki zdrowotnej od podatku?

Nadpłata ZUS w PUE

Źródło: shutterstock

Składka zdrowotna za grudzień 2021 zapłacona w grudniu - nadpłata w PUE ZUS

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali informację o nadpłacie, mają wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia przez ZUS nadpłaconej składki i tym samym możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. ZUS jednak uspokaja. Jak tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS na łamach Dziennika Gazety Prawnej ,, Tacy płatnicy nie muszą podejmować żadnych działań. Nadpłata będąca wynikiem przedpłaty jest widoczna w rozliczeniu na koniec roku, bo ZUS corocznie informuje o wysokości salda na 31 grudnia. Zgodnie z przepisami nadpłata zostanie jednak z urzędu zaliczona na najbliższą bieżącą składkę”.  Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorcy zgodnie z planem dokonali po raz ostatni odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej za grudzień, w grudniu 2021 roku.

ZUSSkładka zdrowotnaPolski ŁadHOT