Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2022 roku. Najnowsza decyzja rządu

Katarzyna Sudaj

Ministerstwo finansów zdradza, jak będzie liczona składka zdrowotna dla podatników na ryczałcie ewidencjonowanym. W zależności od poziomu przychodów rocznych, składka ma stanowić pewien procent przeciętnego wynagrodzenia.

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

Dziś twitter Ministerstwa Finansów eksplodował licznymi postami związanymi ze szczegółami ustawy podatkowej do zmian Polskiego Ładu. O godzinie 13:30 ma rozpocząć się posiedzenie rządu, na którym zostanie przyjęty ostateczny kształt projektu ustawy podatkowej, by skierować go do prac w Sejmie.

» Składki ZUS w Polskim Ładzie płatne do 20. dnia miesiąca. MF wydłuża termin

A od momentu ogłoszenia pierwotnego projektu zmieniło się dużo, zwłaszcza z zakresie wysokości i sposobu naliczania składki zdrowotnej ZUS. Począwszy od zapowiedzi końca możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od podatku (co jest nadal podtrzymywane) i zaprzestania naliczania tej kwoty w wysokości ryczałtowej (9 proc. od podstawy stanowiącej 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.), po uzależnienie składki od wysokości osiąganego dochodu – co oznaczałoby jej ogromny wzrost.

Po doniesieniach ostatni dni, że składka zdrowotna zamiast dotychczasowych 9 proc. wyniesie 3 albo 4,9%, a może jeszcze inna stawka, wydaje się, że w końcu mamy jasny komunikat ministerstwa – choć na razie tylko w postaci tweetu.


Źródło: Twitter MF

Składka dla osób prowadzących działalności gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma być „niska i prosta” – jak przekonuje rząd. Z powyższego tweeta resortu finansów wynika, że wyniesie:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych od 60 do 300 tys. zł,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.

Jeśli przemnożyć to przez wynagrodzenie przeciętne to otrzymujemy:

  • 307 zł składki zdrowotnej dla przychodów ryczałtowych poniżej 60 tys. zł rocznie;
  • 511 zł składki zdrowotnej dla przychodów 60-300 tys. zł rocznie na ryczałcie eweidencjonowanym 
  • 920 zł dla przychodów powyżej 300 tys. zł rocznie.

ZUSPolski ŁadNiski ZUSKosztySkładka zdrowotnaPIT-28