Sejm za. Fiskus rozliczy PIT za podatnika

Katarzyna Sudaj

Posłowie uchwalili ustawę upraszczającą rozliczenia podatkowe PIT. Od 2019 roku to fiskus wypełni za podatnika deklarację roczną z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło: twitter.com

Czy to koniec obowiązku składania zeznań PIT?

Wczoraj w Sejmie odbyło się głosowanie nad nowelizacją ustawy o PIT, która zakłada, że już w 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa wypełni roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok za podatnika, bez konieczności składania wniosku PIT_WZ przez niego, jak to było do tej pory.

Deklarację PIT po terminie w 2019 r. złożysz wspólnie

W ten sposób rząd chce nie tylko ułatwić podatkowe rozliczenie dla Kowalskiego, ale również ograniczyć koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych. Mniej papierowych formularzy to niższe koszty samego wydruku, ale przede wszystkim niższe koszty obsługi tradycyjnych form rozliczenia (mniejsza liczba urzędników fiskusa potrzebna do obsługi podatnika przy wydawaniu i przyjmowaniu papierowych druków oraz do sprawdzenia poprawności danych i wyliczeń).

Kary skarbowe w 2019

Teraz to systemy informatyczne Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o dane KAS, ZUS, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wygenerują roczne zeznanie podatkowe za podatnika, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie.

Taki PIT zostanie wypełniony za osoby rozliczające się:

które rozliczają się na formularzach PIT-37 lub PIT-38 (dochody kapitałowe).

Podatnik będzie mógł sprawdzić i zaakceptować taki przygotowany przez KAS PIT, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Będzie również możliwość uzupełnienia rozliczenia o dane, których nie posiada KAS (np. inne dochody lub zmiana numeru rachunku bankowego, na który US ma wykonać zwrot nadpłaty podatku).

Już po 15 lutego 2019 roku podatnik znajdzie swój rozliczony PIT na Portalu Podatkowym

W 2019 roku PIT-28 i PIT-16A złożysz do końca lutego. Terminy dla płatników PIT tylko do końca stycznia