Numer rachunku bankowego podasz na deklaracji PIT

Piotr Szulczewski

Do zmian, które czekają w najbliższym roku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczyć należy m.in. wprowadzenie na deklaracji podatkowej rubryki, w której podawać będzie trzeba numer rachunku bankowego właściwy w sprawie nadpłaty.

 

<< PIT-28 i PIT-16A złożysz do końca lutego. Terminy dla płatników PIT tylko do końca stycznia >>

 

Obecnie podatnik będący osobą fizyczną informację o numerze rachunku bankowego podać może na osobnym formularzu podatkowym ZAP-3 lub NIP-7. W przypadku zmiany danych, podatnicy Ci muszą zaktualizować dane przekazując do urzędu skarbowego te formularze z nowymi danymi. W przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą informacja o numerze rachunku bankowego właściwego dla podatnika winna być zawarta w zgłoszeniu CEiDG-1. Ta sytuacja ulegnie jednak zmianie.

 

<< CEiDG-1 - Zakładanie firmy >>

 

Zgodnie z propozycjami zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w zeznaniu tym może wskazać rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić jej zwrot. Wynika z tego, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. formularze będą zawierały dodatkowe pola, w których będzie można umieścić informację o numerze rachunku właściwego do zwrotu podatku. Odpowiednio taki sam numer umieścić będzie można w elektronicznym rachunku na profilu podatnika w nowej usłudze Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT.

 

<< Twój e-pit 2018, a obecne: PIT-PFR i PIT-WZ. Rewolucja czy ewolucja? >>

 

Zmiana nie będzie wykluczała możliwości podawania danych poprzez osobne druki ZAP-3 i NIP-7 oraz CEiDG-1. Podatnik będzie posiadał dowolność wyboru metody, niemniej podawanie numeru rachunku w zeznaniu podatkowym wydaje się być rozwiązaniem znacznie prostszym niż dołączanie do niego osobnego druku.

Nie do końca jasne wydaje się na tę chwilę, czy w przypadku, gdy podatnik podał już wcześniej numer rachunku bankowego, nowe pole w deklaracji PIT nie będzie wypełniane – czy te podatnik winien każdorazowo wskazać informację o właściwym numerze rachunku. Wydaje się, że pozostawiając pole w nowych wzorach deklaracji puste wskaże on jednocześnie, że zwrot nastąpić ma nie na ten sam rachunek co do tej pory, lecz z pominięciem rachunku bankowego. Inaczej jest w drukach NIP / ZAP, gdzie sporządzenie ponownie druku jest aktualizacją danych dotychczasowych. W tym przypadku do chwili zmiany rachunku druków tych nie sporządza się. Deklaracja PIT składana jest corocznie stąd podobnie jak w przypadku danych osobowych – podanie w niej informacji obowiązujących jest obowiązkiem podatnika. Stąd może się okazać, że:

  • podatnik który będzie wnosił o przelew nadpłaty – będzie musiał co roku podawać numer rachunku,
  • podatnik, który nie wskaże tego numeru – otrzyma zwrot przelewem pocztowym lub w kasie urzędu.

 

Z ostateczną odpowiedzią na powyższy problem należy jednak zaczekać do chwili ukazania się nowych wzorów formularzy. Może się bowiem okazać, że objaśnienia do nich wskażą, że numer podaje się wyłącznie w przypadku zmiany danych, w stosunku do podanych do tej pory.