Twój e-pit 2018, a obecne: PIT-PFR i PIT-WZ. Rewolucja czy ewolucja?

Piotr Szulczewski 29.05.2018 08:29 (aktualizacja: )

Również w roku obecnym mogliśmy rozliczać się z pomocą systemów Ministerstwa Finansów. Czy „Twój e-pit” to rewolucja, kolejny etap, czy może nie będzie warty poświęcania naszego czasu?

Zgodnie z założeniami, KAS już w 2019 r. (w rozliczeniach za 2018 r.) automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Zrobi to na podstawie informacji:

  • od płatników,
  • ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci).

 

Oznacza to, że sytuacja będzie podobna ja w przypadku istniejącego już obecnie PIT-WZ oraz PIT-PRF, czyli przygotowanego wstępnie za podatnika zeznania. Przyspieszeniu ulega termin przygotowania zeznania za podatnika - podatnicy będą mieli do niego wgląd już od 15 lutego.

Nie sugeruje to znaczącej zmiany w stosunku do roku poprzedniego, w którym również można było uzyskać podstawową deklarację PIT w Portalu Podatkowym. Obecnie wygląda na to, że deklaracja zostanie „uzupełniona ulgami i danymi, które Ministerstwo Finansów będzie samo posiadało o podatniku. Dotyczy to również danych o przysługujących ulgach podatkowych. Podatnik zamiast wypełniać deklarację – będzie musiał ją sprawdzać i ewentualnie modyfikować.

„Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Deklarację PIT przygotowaną przez KAS podatnik:

  • może zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • może poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego),
  • może uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na kredyt, ulgi na internet),
  • musi uzupełnić w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L o dane, których nie posiada KAS (np. o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności),
  • może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego.

Znów jest to sytuacja zbieżna z PIT-WZ i PIT-PFR. Zapowiadana rewolucja… jednak nie nastąpi. Należy spodziewać się powielenia rozwiązań istniejących już obecnie – Ministerstwo Finansów przygotowuje rozwiązanie, które posiada elementy wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego PIT-PFR oraz „automatycznie” złożonego wniosku o sporządzenie PIT-WZ.

 

A od 2020 roku... kolejne rodzaje druków PIT trafią do systemu „Twój e-PIT

W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Rozliczenie rocznePIT-37Podatek PITTwój e-PIT