Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

PIT-28 i PIT-16A złożysz do końca lutego. Terminy dla płatników PIT tylko do końca stycznia

Piotr Szulczewski

W rozliczeniach 2018 r. podatników i płatników czeka poważna zmiana terminów sporządzania deklaracji PIT. Zmienią się także zasady, w jakich płatnicy mają swoje informacje podatkowe wysyłać do organów skarbowych. Wszystko za sprawą nowej usługi „Twój e-PIT”.

 

PIT-28, PIT-16A do końca lutego

Najistotniejszą modyfikacją, jaką w terminach składania zeznań podatkowych wprowadza usługa Twój e-PIT, jest wydłużenie terminu do dostarczenia deklaracji z tytułu przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Zeznania te składane byłyby w terminie od 15 lutego do końca lutego następującego po rok podatkowym. Zgodnie z zapowiedziami, zmiana ta objąć ma dopiero rok 2019, a zatem rozliczenia przeprowadzane w 2020 r.

 

Płatnik wyśle informacje podatkowe wyłącznie do końca stycznia

Już w rozliczeniach 2018 r. skrócony zostanie natomiast termin, w którym płatnik będzie mógł przygotowywać informacje podatkowe. Obecnie termin ten wyłącznie w stosunku do PIT-4R i PIT-8AR to koniec stycznia. Taki sam obowiązuje w stosunku do pozostałych informacji podatkowych wyłącznie, gdy są one przekazywane w formie papierowej.

Od 2019 r. skróceniu ulegnie termin przesyłania przez płatników informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Wszyscy płatnicy będą zobowiązani do przesyłania ich do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym (obecnie termin ten to koniec lutego).

Powyższe spowoduje też, że ujednolicony zostaje termin na wysyłkę wszystkich formularzy podatkowych przez płatników. 

 

Płatnik wysyła informacje wyłącznie elektronicznie

Zgodnie z projektem, roczne obliczenie podatku (PIT-4R), informacje i deklaracje płatników (PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-8AR), składać należy urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zostaje zatem ostatecznie wyeliminowana możliwość korzystania z papierowych wersji informacji podatkowych przesyłanych przez płatników.

 

Deklaracje PIT złożysz nie wcześniej niż 15 lutego

Dodatkowo ustalone zostało, że za 2018 r. podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie PIT w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

 

<< Twój e-pit 2018, a obecne: PIT-PFR i PIT-WZ. Rewolucja czy ewolucja? >>

 

Jest to efekt wprowadzenia terminów, w jakich działać ma Twój e-PIT. Przygotowana do wysyłki deklaracja w systemie e-PIT ma być kompletna od 15 lutego i od tego dnia będzie udostępniona podatnikowi. Niemniej już wcześniej możliwa jest wysyłka deklaracji podatkowych poza systemem e-PIT. Ponadto założeniem jest, że podatnik będzie  miał podgląd do swojego profilu w systemie e-PIT jeszcze przez 15 lutego (tak wynikało przynajmniej z zapowiedzi zmian w przepisach). Podatnik, który przed 15 lutego wyśle PIT niepełny, z pominiętymi danymi – nie poniesie tego negatywnych skutków. Deklaracja nie będzie uznawana bowiem za wysłaną.

 

Co z odsetkami za zwłokę od zaliczek na podatek?

W projekcie ani jego uzasadnieniu nie odniesiono się do kwestii odsetek za zwłokę, a konkretnie terminu, do którego będą one naliczane. Nieuregulowane odsetki z tytułu zaległości za opłacane zaliczki biegną bowiem do dnia, w którym podatnik składa deklarację podatkową.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który w wyroku z 12 Kwietnia 2017 r. (I SA/Ol 122/17): „odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy są naliczane do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania”.

Jeśli podatnik złożyłby deklarację przed 15 lutym, to nowe przepisy stanowią, że deklarację uznaje się za złożoną 15 lutego. Sugeruje to, że do tego terminu naliczane mogą być odsetki od zaległych zaliczek na podatek dochodowy