Rozszerzona tarcza branżowa 8.0. Z pomocy skorzysta więcej firm

Ewelina Czechowicz

Rozporządzenie z 26 lutego 2021 r. Rady Ministrów daje możliwość skorzystania z pomocy większej grupie przedsiębiorców.  Z pomocy zgodnie z nowymi przepisami mogą skorzystać także firmy, które wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r.

Tarcza branżowa doczekała się kolejnego rozporządzenia, które rozszerza zakres świadczeń pomocowych. O świadczeniach z których mogą korzystać przedsiębiorcy pisaliśmy w artykułach:

Tarcza branżowa przedłużona na kolejne miesiące

Tarcza 7.0, kto otrzyma pomoc?

Rozszerzona tarcza branżowa na luty i pomoc dla firm wykluczonych przez pkd

Tarcza branżowa wydłużona na luty – z których świadczeń można skorzystać ponownie

Rozszerzona tarcza branżowa pozwala na skorzystanie z pomocy także przedsiębiorcom, którzy wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r.  Przedsiębiorcy o określonych PKD mogą wnioskować o uzyskanie świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego.

Tarcza branżowa, więcej firm otrzyma pomoc

Źródło:shutterstock

Ponowne świadczenie postojowe – jedno, dwa czy trzy?

Przedsiębiorcy będą mogli także ubiegać się o postojowe, niezależnie od tego, czy otrzymali ten rodzaj pomocy w przeszłości . Z tych instrumentów będzie można skorzystać jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie - w zależności od kodu PKD uprawniającego do danej liczby świadczeń postojowych. W przypadku nabycia prawa do ponownego świadczenia postojowego na podstawie tzw. tarczy 7.0, liczba świadczeń postojowych przewidziana w nowym rozporządzeniu, pomniejsza się o liczbę pobranych w poprzednim rozporządzeniu ponownych świadczeń postojowych. Podobnie jest w przypadku dotacji do 5 000 zł, o czym piszemy w artykule:

Dotacja z tarczy 8.0, jedna, dwie czy trzy?

Zwolnienie ze składek ZUS – kiedy i dla kogo?

Przedsiębiorcy (płatnicy składek) mogą wystąpić także o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020, styczeń 2021 oraz luty 2021 r. Okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca. Zmianie uległ termin na złożenie wniosku o przedmiotowe zwolnienie oraz na przekazanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: wniosek można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r., natomiast dokumenty ubezpieczeniowe do 31 marca 2021 r., chyba że płatnik składek jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Zwolnienie ze składek i świadczenia postojowe stanowią pomocą publiczną

Zarówno zwolnienie ze składek jak i świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe stanowią pomoc publiczną, dlatego niezbędnym jest przekazanie informacji na temat sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Dodatkowy okres spadku przychodów

Żeby skorzystać z pomocy tarczy antykryzysowej należy prowadzić działalność wg dominującego PKD wskazanego jako podstawę do uzyskania danego świadczenia. Działalność o określonym PKD musi być przeważająca na dzień 30 listopada 2020 r. Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać spadek  przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych. Nowe przepisy wprowadziły dodatkowy okres, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogą odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r. Uwzględnienie dodatkowego okresu spadku przychodu (za wrzesień 2020 r.) jak wskazuje resort pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweHOT