Rozliczenie obywatela Ukrainy w Polsce - broszura informacyjna MF

Ewelina Czechowicz

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała broszurę dla rozliczenia dochodów uzyskanych w 2020 r. przez zatrudnionych w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy. Dokument przedstawia obowiązki pracowników z Ukrainy wobec urzędu skarbowego.

Od czego zależą obowiązki pracowników z Ukrainy wobec fiskusa?

Ministerstwo Finansów wskazuje, w wydanej broszurze, że obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego:

  • w jaki sposób pracownik został zatrudniony i
  • jak są kwalifikowane jego dochody według konwencji i ustawy PIT.

Broszura informacyjna dla obywateli Ukrainy rozliczających dochody w Polsce za 2020 r.

Źródło: shutterstock

Formy zatrudnienia i kwalifikacja dochodów uzyskanych z zatrudnienia w Polsce przez Obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy pracują w Polsce na podstawie:

  • umowy o pracę (stosunek pracy) uregulowana w Kodeksie pracy – to praca najemna w rozumieniu art. 15 konwencji oraz stosunek pracy i umowy pokrewne z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT;
  • umowy zlecenia zawarta z przedsiębiorcą– osobą fizyczną, spółką (umowa zlecenia
  • z przedsiębiorcą) uregulowana w Kodeksie cywilnym – to wolne zawody w rozumieniu art. 14
  • konwencji oraz działalność wykonywana osobiście z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT;
  • umowy zlecenia zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
  • (umowa z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) uregulowana w Kodeksie cywilnym – to inne dochody w rozumieniu art. 21 konwencji oraz inne źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT;
  • umowy o pomocy przy zbiorach uregulowana w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – to inne dochody w rozumieniu art. 21 konwencji oraz inne źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Jak wskazuje MF w indywidualnych sytuacjach skutki podatkowe mogą być inne od przedstawionych w informatorze, dlatego w razie wątpliwości warto skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową.

Umowa o pracę

Pracownicy z Ukrainy zatrudnieni na umowę o pracę w polskiej firmie uzyskują dochód opodatkowany. Nie ma znaczenia, czy przebywają w Polsce poniżej, czy powyżej 183 dni w roku podatkowym. Pracodawca potrąca z ich wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończonym roku podatkowym, do końca lutego, przesyła informację PIT-11. Na jego podstawie należy złożyć zeznanie podatkowe w polskim urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2021 r. 

Umowa zlecenia z przedsiębiorcą

Sposób opodatkowania przychodów (dochodów), w tym także wysokość podatku, zależy od tego, czy został przedstawiony zleceniodawcy certyfikat rezydencji podatkowej. W przypadku braku certyfikatu rezydencji podatkowej, kiedy pobyt nie w Polsce:

a) nie przekroczy 183 dni w roku podatkowym – wówczas zleceniodawca pobiera 20-proc. zryczałtowany podatek od Twoich przychodów i do końca  lutego następnego roku wystawia informację IFT-1/IFT-1R. Wówczas nie trzeba składać  zeznania podatkowego w Polsce;

b) przekroczy 183 dni w roku podatkowym – wówczas od przychodów wypłacanych w okresie pierwszych 183 dni pobytu w Polsce zleceniodawca pobiera 20-proc. zryczałtowany podatek. Natomiast od dochodów uzyskanych po przekroczeniu 183 dni pobytu w Polsce – pobiera zaliczkę na podatek obliczoną na zasadach ogólnych (takich jakie obowiązują polskich rezydentów podatkowych). Do końca lutego następnego roku otrzymasz od zleceniodawcy dwie informacje, tj. IFT-1/IFT-1R oraz PIT-11. W tym przypadku rozliczyć w Polsce, jednak w zeznaniu podatkowym nie wykazuje się  przychodów z informacji IFT-1/IFT- 1R.

Termin złożenia zeznania podatkowego

Na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę podatku obywatele Ukrainy mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku. W przypadku wyjazdu z Polski przed upływem terminu należy złożyć zeznanie przed wyjazdem.

Całą broszurę informacyjną można pobrać tutaj.

Rozliczenie rocznePodatki 2021Twój e-PITPIT-11PIT-37Pomoc Ukraina