Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przeprowadziłeś się w 2022 roku? Sprawdź, do jakiego US wysłać swój PIT

Iwona Maczalska

Podatnik, który zmienił miejsce zamieszkania w 2022 roku, powinien złożyć PIT w odpowiednim urzędzie skarbowym. Do jakiego urzędu skarbowego wysłać PIT w przypadku przeprowadzki? 

Podatnicy, którzy zmienili miejsce zamieszkania w poprzednim roku, stoją przed dylematem związanym ze wskazaniem właściwego dla nich urzędu skarbowego w deklaracji PIT 2023. Kwestia ta nie jest taka oczywista bowiem za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu przepisy o właściwości urzędów skarbowych uległy zmianie. 

Do jakiego urzędu skarbowego PIT 2023?

Źródło: shutterstock

Który Urząd Skarbowy jest właściwy?

Właściwość organów podatkowych określają przepisy Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dotychczasowe przepisy mówiły, że dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu w roku podatkowym organem podatkowym jest organ właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego. Ten zapis uleg jednak w 2022 roku zmianie.

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu właściwym urzędem skarbowym w 2023 roku będzie urząd wg miejsca zamieszkania podatnika na dzień składania zeznania podatkowego. 

 

Przykład

Pan Jan mieszkał w Warszawie na ul. Śrubowej 4. W marcu 2022 roku przeprowadził się do Wrocławia na ul. Kościelną 20. Do jakiego urzędu skarbowego powinien Pan Jan złożyć swój PIT 2023? Do US w Warszawie, czy Wrocławiu? Jeśli na dzień składania zeznania rocznego właściwym urzędem skarbowym będzie Wrocław - Krzyki, wówczas ten urząd będzie właściwym do złożenia zeznania rocznego.

 

Oznacza to, że jeżeli podatnik kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w roku podatkowym rozliczenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy złożyć w tym urzędzie, który był dla niego właściwy w dniu składania zeznania podatkowego.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

 


Czy należy poinformować Urząd Skarbowy o przeprowadzce?

Osoby zmieniające miejsce zamieszkania zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wystarczające jest podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji PIT

PIT-37Rozliczenie rocznePodatek PIT