Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wzrost składek ZUS. Przedsiębiorcy w 2022 r. zapłacą więcej, dużo więcej

Ewelina Czechowicz 26.08.2021 07:00 (aktualizacja: )

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą musieli zapłacić wyższą składkę do ZUS od 2022 r. Wyniesie ona 1617 zł, w przypadku kiedy rząd nie wprowadzi zmian z Polskiego Ładu dotyczących składki zdrowotnej. Jeśli Polski Ład wejdzie w życie, przedsiębiorcy jeszcze głębiej będą musieli sięgnąć do kieszeni.

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

W przedstawionym na początku czerwca projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok minister finansów zakładał wzrost przeciętnego wynagrodzenia do 5.836 zł. O czym pisaliśmy tutaj: Składki ZUS w 2022 r., przedsiębiorcy zapłacą więcej

Jeszcze większy wzrost prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego na 2022 rok

Natomiast w przedstawionej we wtorek ostatecznej wersji projektu ustawy budżetowej rząd zakłada, że przeciętne wynagrodzenie będzie wynosiło 5.922 zł,  a to od tej kwoty wyliczane są składki, które trzeba będzie odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  60% tej kwoty stanowi podstawę do wyliczenia składek ZUS. Wyższa o 86 zł wysokość przeciętnego wynagrodzenia oznacza, że składki będą wyższe niż w przedstawianych wcześniej wyliczeniach.  I to bez zapowiadanych przez rząd zmian w zakresie opłacania składki zdrowotnej. Trzeba pamiętać, że w 2021 przeciętne wynagrodzenie, od którego wyliczane są składki do ZUS jest o 660 zł mniejsze, wynosi 5.259 zł.

Historyczny wzrost składek ZUS w 2022 r.
Źródło: shutterstock.com

Składka zdrowotna z Polskiego Ładu - przedsiębiorcy zapłacą jeszcze więcej

Przedsiębiorcy zapłacą 406,63 zł miesięcznie za ubezpieczenie zdrowotne w wersji standardowej w 2022 r. Obecnie składka zdrowotna wynosi 381.81 zł. Jeśli Polski Ład wejdzie w życie, to już od początku przyszłego roku mikroprzedsiębiorcy z dochodami powyżej 4.242,38 zł miesięcznie zapłacą miesięcznie jeszcze więcej. Obciążenia będą bowiem rosły proporcjonalnie do wysokości ich dochodów z działalności gospodarczej. Składka zdrowotna, jak przewiduje aktualna treść projektu Polskiego Ładu, ma wynosić nawet 9 %.

Wzrost składek najwyższy w historii

Z podanych danych wynika, że przedsiębiorcy w 2022 r. będą musieli zapłacić 1.211,28 zł miesięcznie na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wersji podstawowej. Miesięczna wysokość składek  na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i fundusz pracy jest zatem wyższa o 135,60 zł wyższa niż w 2021 r.

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

Rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

Wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

Chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

Fundusz Pracy/Solidarnościowy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

Suma składek

1 211,28 zł

1 075,68 zł

135,60 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

*W tabeli nie wskazano składki zdrowotnej, jej aktualna wysokość wynosi 9% i jest to kwota 381,81 zł.

Składka zdrowotna - ile może wynosić?

Aktualnie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest kwota 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku. W ub. roku było to 4.242,38 zł, a składka zdrowotna wynosi 9 proc. tej kwoty, czyli 381,81 zł. Jeśli wzrośnie ona do kwoty 406,63 zł składki do ZUS będą wynosić 1617,91 zł. Będzie to podwyżka o 160,42 zł miesięcznie, w skali roku trzeba będzie zapłacić o 1925,04 zł więcej. 

Jednak od przyszłego roku zgodnie z zapowiedziami rządu i projektem Polskiego Ładu zasady wyliczania składki zdrowotnej mają się zmienić. Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 r.

ZUSNiski ZUSKoszty