Wzrost składek ZUS. Przedsiębiorcy w 2022 r. zapłacą więcej, dużo więcej

Ewelina Czechowicz

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będą musieli zapłacić wyższą składkę do ZUS od 2022 r. Wyniesie ona 1617 zł, w przypadku kiedy rząd nie wprowadzi zmian z Polskiego Ładu dotyczących składki zdrowotnej. Jeśli Polski Ład wejdzie w życie, przedsiębiorcy jeszcze głębiej będą musieli sięgnąć do kieszeni.

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

W przedstawionym na początku czerwca projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok minister finansów zakładał wzrost przeciętnego wynagrodzenia do 5.836 zł. O czym pisaliśmy tutaj: Składki ZUS w 2022 r., przedsiębiorcy zapłacą więcej

Jeszcze większy wzrost prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego na 2022 rok

Natomiast w przedstawionej we wtorek ostatecznej wersji projektu ustawy budżetowej rząd zakłada, że przeciętne wynagrodzenie będzie wynosiło 5.922 zł,  a to od tej kwoty wyliczane są składki, które trzeba będzie odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  60% tej kwoty stanowi podstawę do wyliczenia składek ZUS. Wyższa o 86 zł wysokość przeciętnego wynagrodzenia oznacza, że składki będą wyższe niż w przedstawianych wcześniej wyliczeniach.  I to bez zapowiadanych przez rząd zmian w zakresie opłacania składki zdrowotnej. Trzeba pamiętać, że w 2021 przeciętne wynagrodzenie, od którego wyliczane są składki do ZUS jest o 660 zł mniejsze, wynosi 5.259 zł.

Historyczny wzrost składek ZUS w 2022 r.
Źródło: shutterstock.com

Składka zdrowotna z Polskiego Ładu - przedsiębiorcy zapłacą jeszcze więcej

Przedsiębiorcy zapłacą 406,63 zł miesięcznie za ubezpieczenie zdrowotne w wersji standardowej w 2022 r. Obecnie składka zdrowotna wynosi 381.81 zł. Jeśli Polski Ład wejdzie w życie, to już od początku przyszłego roku mikroprzedsiębiorcy z dochodami powyżej 4.242,38 zł miesięcznie zapłacą miesięcznie jeszcze więcej. Obciążenia będą bowiem rosły proporcjonalnie do wysokości ich dochodów z działalności gospodarczej. Składka zdrowotna, jak przewiduje aktualna treść projektu Polskiego Ładu, ma wynosić nawet 9 %.

Wzrost składek najwyższy w historii

Z podanych danych wynika, że przedsiębiorcy w 2022 r. będą musieli zapłacić 1.211,28 zł miesięcznie na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wersji podstawowej. Miesięczna wysokość składek  na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i fundusz pracy jest zatem wyższa o 135,60 zł wyższa niż w 2021 r.

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

Rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

Wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

Chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

Fundusz Pracy/Solidarnościowy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

Suma składek

1 211,28 zł

1 075,68 zł

135,60 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

*W tabeli nie wskazano składki zdrowotnej, jej aktualna wysokość wynosi 9% i jest to kwota 381,81 zł.

Składka zdrowotna - ile może wynosić?

Aktualnie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest kwota 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku. W ub. roku było to 4.242,38 zł, a składka zdrowotna wynosi 9 proc. tej kwoty, czyli 381,81 zł. Jeśli wzrośnie ona do kwoty 406,63 zł składki do ZUS będą wynosić 1617,91 zł. Będzie to podwyżka o 160,42 zł miesięcznie, w skali roku trzeba będzie zapłacić o 1925,04 zł więcej. 

Jednak od przyszłego roku zgodnie z zapowiedziami rządu i projektem Polskiego Ładu zasady wyliczania składki zdrowotnej mają się zmienić. Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 r.

ZUSNiski ZUSKoszty