Składki ZUS na 2022 rok. Przedsiębiorcy zapłacą więcej

Iwona Maczalska 09.06.2021 13:30 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na to, że w 2022 roku zapłacą wyższe składki ZUS. Prawdopodobną wysokość składek obowiązujących w 2022 roku można obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa na 2022 rok, przyjętego wczoraj przez rząd.

Rząd przyjął wczoraj założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Zawarta w nim kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2022 rok pozwala na obliczenie podwyżki składek ZUS, jaka nastąpi od stycznia 2022 roku.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2022 roku

Składki ZUS przedsiębiorców – prognoza na 2022 rok

Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 rok przewiduje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 6,2% i 6,4%, odpowiednio w latach 2021-2022. Oznacza to, że rząd zakłada wzrost wynagrodzenia przeciętnego o co najmniej 6,4% w 2022 roku (do kwoty 5801 zł z kwoty 5452 zł w 2021 roku). Jak wpłynie to na wysokość składek ZUS obowiązujących od stycznia 2022 roku?

W myśl obowiązujących przepisów prawa kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2022 rok, służy do obliczenia podstawy wymiaru przyszłorocznych składek ZUS. Warto jednak pamiętać, że podstawę wymiaru składek ZUS stanowi jedynie 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że podstawa prognozowanych składek społecznych w 2022 roku wyniesie 3480,60 zł.

Składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na składka Fundusz Pracy będzie liczona od prognozowanej kwoty 3480,60 zł (5.801 zł x 60%). Wszystko wskazuje na to, że wysokość poszczególnych składek  ZUS w 2022 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 679,41 zł,
  • składka rentowa 278,45 zł,
  • składka chorobowa 85,27 zł,
  • składka wypadkowa 58,13 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 85,27 zł.

1330 zł podwyżki składek ZUS dla przedsiębiorców w 2022 roku

Powyższe obliczenia wskazują, że przedsiębiorcy od stycznia zapłacą wyższe składki ZUS. Ich kwota wyniesie łącznie 1186,54 zł (bez składki zdrowotnej). Przypomnijmy, że aktualna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 1075,68 zł, co daje podwyżkę rzędu 110,85 zł miesięcznie. Oznacza to, że w skali całego 2022 roku przedsiębiorcy zapłacą 1330,20 zł więcej składek ZUS na ubezpieczenie społeczne niż w obecnym 2021 roku.

ZUSHOT