Prowadzenie działalności gospodarczej wliczone do stażu pracy [projekt]

Ewelina Czechowicz

Aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczyć  okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy. Zatem osoby, które przez lata prowadziły działalność i zdecydowały się na zatrudnienie na umowę o pracę nie mają prawa do wyższego wymiaru urlopu czy benefitów i nagród związanych ze stażem pracy.

Staż z prowadzenia działalności a wymiar urlopu wypoczynkowego

Obecnie osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą nie mają zaliczanego do stażu pracy czasu, kiedy wykonywali działalność gospodarczą. Z uwagi na potrzebę zmian do Sejmu trafił poselski projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w sprawie zaliczenia okresu prowadzenia działalności do stażu pracy. Zgodnie z zapisami projektu, pracodawca będzie zobowiązany do wliczania poprzednio zakończonych okresów:

  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • współpracy przy wykonywaniu tej działalności do okresów, od których zależą świadczenia bądź uprawnienia pracownika.

Jak wynika z pojektowanych przepisów do stażu pracy wliczone byłyby tylko te okresy, za które zostały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Autorzy projektu propinują, żeby do Kodeksu Pracy dodać art. 11(4):

„ Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne”.

Działalność gospodarcza zaliczona do stażu pracy

Źródło: shutterstock

W uzasadnieniu projektu wskazano:"Pracownicy, którzy prowadzili przed nawiązaniem stosunku pracy działalność gospodarczą albo inną działalność w szczególności twórczą lub artystyczną, postrzegają przepisy prawa pracy (...) jako krzywdzące, niesprawiedliwe i stanowiące wyraz nierównego traktowania"

Zmiany mają zapobiec dyskryminacji pracowników

Obecnie obowiązujące przepisy dyskryminują osoby prowadzące działalność gospodarczą, które decydują się przejść na etat. Staż pracy jest często warunkuje nabycie prawa do poszczególnych świadczeń lub uprawnień pracowniczych. Na przykład nagrody jubileuszowej, która w wielu zakładach pracy przysługuje po 10 latach pracy. Nie liczy się do urlopu. Nowe przepisy miałby to zmienić.

Nowelizacja miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Formy zatrudnieniaUrlopKodeks pracyWymiar czasu pracyHOT