Premier: 5000 zł dotacji dla jednoosobowych firm poszkodowanych przez Covid-19

Ewelina Czechowicz

Premier Mateusz Morawiecki w piątek po południu zapowiedział dodatkowe 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji za styczeń i luty dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami obostrzeń. Pomoc ma trafić do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kto będzie mógł otrzymać wsparcie?

5000 zł dodatkowej dotacji dla jednoosobowych firm poszkodowanych przez Covid-19

Źródło:KPRM.gov.pl

„Rozumiem głosy rozgoryczenia, rozumiem chęć powrotu do normalnej pracy. Właśnie dlatego podjęliśmy też decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł. I dzięki temu uratowane zostało ponad 5 milionów miejsc pracy – powiedział  w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Kto otrzyma dotację?

5000 zł dotacji ma trafić do jednoosobowych firm, których obroty za kolejny miesiąc spadły o 40 lub więcej procent. Premier Morawiecki wskazał, że pomoc kierowana jest do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić określone warunki:

  • na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,
  • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wnioski o dotację firmy o określonym PKD mogą składać elektronicznie przez stronę praca.gov.pl.

O wsparcie będą mogły wnioskować branż o PKD:

LP.

Kod PKD

Opis

1

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

3

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6

49.39.Z

 

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

7

52.23.Z

 

działalność usług wspomagająca transport lotniczy

8

55.10.Z

 

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

9

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

 

10

55.30.Z

 

pola kempingowe

 

11

56.10.A

 

restauracje

 

12

56.10.B

 

ruchome placówki gastronomiczne

 

13

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

 

14

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

 

15

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

 

16

59.11.Z

 

produkcja filmów, nagrań wideo

 

17

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

 

18

59.13.Z  

 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

 

19

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

 

20

59.20.Z

 

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

 

21

74.20.Z

 

 działalność fotograficzna

 

22

77.21.Z

 

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 

23

79.11.A

 

działalność agentów turystycznych

 

24

79.12.Z

 

działalność organizatorów turystyki

 

25

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

26

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

27

 82.30.Z

 

organizacja targów i kongresów

 

28

85.51.Z

 

pozaszkolna edukacja sportowa

 

29

 85.52.Z

 

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 

30

85.53.Z

 

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

31

85.59.A

 

nauka języków obcych

32

85.59.B

 

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

33

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

34

86.90.A

 

działalność fizjoterapeutyczna

 

35

86.90.D

działalność paramedyczna

 

36

90.01.Z

 

wystawianie przedstawień artystycznych

 

37

90.02.Z

 

wspomaganie przedstawień

 

38

90.04.Z

 

działalność obiektów kulturalnych

39

91.02.Z

 

działalność muzeów

 

40

93.11.Z

 

działalność obiektów sportowych

 

41

93.13.Z

 

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

 

42

93.19.Z

 

pozostała działalność sportowa

 

43

93.21.Z

 

działalność wesołych miasteczek

 

44

93.29.A

 

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

 

45

93.29.B

 

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

 

46

93.29.Z

 

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

47

96.01.Z

 

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

 

48

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Koronawirus w PolscePrzychodyFormy zatrudnieniaRozliczenie roczneHOT