Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Praca zdalna wydłużona na cały okres stanu epidemii

Ewelina Czechowicz

Rosnąca ilość zachorowań sprawia, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowała się wydłużyć od 5 września możliwość wykonywania pracy zdalnej na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

» Praca zdalna do 4 września 2020 roku. Co później?

Epidemia koronawirusa udowodniła, że wiele obowiązków można wykonać poza biurem i w sposób bardziej wydajny. Ustawodawca już w pierwszej ustawie antykryzysowej wprowadził przepisu umożliwiające zmianę pracy na zdalną. Jednak w kodeksie pracy jak dotąd brak jest regulacji, które pozwoliłyby na wprowadzenie tej formy pracy na stałe.

Praca zdalna na czas epidemii

Źródło: shutterstock.com

Praca zdalna w tarczy 4.0

Epidemia Covid-19 i kolejne tarcze antykryzysowe wprowadzały przepisy, które regulują obecnie zasady wykonywania pracy zdalnej. Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej obowiązuje od 8 marca 2020 r. przez 180 dni, czyli do 4 września 2020 r.

Obecnie przepisy zostają wydłużone

Ministerstwo nie przewiduje na chwilę obecną zmian w prowadzonych tarczą 4.0 przepisach.

Przypominamy, że tarcza 4.0 nałożyła na pracodawców wiele obowiązków, a mianowicie muszą oni sprawdzić czy pracownicy posiadają warunki techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy poza biurem. Ponadto muszą ustalić, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na odległość  oraz czy posiada umiejętności do posługiwania się systemem informatycznym.

» Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej

Dodatkowo pracodawca musi zapewnić środki oraz materiały do wykonywania pracy w  formie zdalnej. Natomiast pracownik  jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji swojego czasu pracy oraz informowania przełożonego, ile czasu zabierają mu obowiązki.

Pracodawca na podstawie obecnie obowiązujących przepisów może w każdej chwili odwołać pracownika z pracy zdalnej pod warunkiem, że zapewni mu bezpieczny powrót do pracy stacjonarnej.

Koronawirus w PolsceKodeks pracy