Praca zdalna podczas wakacji. Czy pracownik może dowolnie pracować z hotelu, czy plaży

Iwona Maczalska

Pracownicy świadczący pracę zdalną nie muszą codziennie przyjeżdżać do biura. W związku z trwającymi wakacjami często zastanawiają się, czy mogą oni dowolnie wykonywać pracę w innym, wybranym przez siebie miejscu np. z hotelu, plaży czy kawiarni? Co na to przepisy Kodeksu Pracy?

» Wypadek w czasie pracy zdalnej – procedury, prawa pracownika i odszkodowanie

Praca zdalna nadal dostarcza nam dużo wątpliwości, jak również emocji. Kojarzy się ona z większą swobodą świadczenia pracy, niż w przypadku pracowników stacjonarnych. Czy nowe przepisy dotyczące świadczenia pracy zdalnej zostawiają pracownikom dowolność w wyborze świadczenia miejsca pracy?

Praca na plaży podczas pracy zdalnej

Źródło: shutterstock

Z laptopem na plaży lub w kawiarni, czyli praca zdalna w trakcie wakacji

Dla wielu pracowników zdalnych kuszącą alternatywą świadczenia pracy podczas wakacyjnych upałów jest wyjazd na plażę, czy praca z kawiarni. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa samodzielna zmiana miejsca pracy pracownika zdalnego jest możliwa? Czy powinna odbywać się każdorazowo za zgodą pracodawcy?

Do pytania odniosło się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak tłumaczy resort pracy ,, Miejscem wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie miejsce wskazane przez pracownika, a następnie każdorazowo uzgodnione z pracodawcą (to jest zaakceptowane przez niego). Co do zasady będzie to miejsce zamieszkania pracownika lub inne wybrane przez niego miejsce (miejsca), na które pracodawca wyraził zgodę.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy też inne miejsce wybrane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę, zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia między stronami stosunku pracy. Strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę.

Przepisy natomiast nie dopuszczają całkowitej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika (tj. bez uzgodnienia tego miejsca z pracodawcą)”.

Powyższe potwierdza, że praca zdalna na wyjeździe wakacyjnym z plaży, czy też hotelu jest możliwa. Pracownik musi jednak każdorazowo uzyskać zgodę na pracę z miejsca innego, niż wcześniej zadeklarowanego u pracodawcy.

 

Miejsce świadczenia pracy uzgodnione z pracodawcą

Kluczowym elementem, który pozwoli nam uniknąć nieporozumień w zakresie miejsca świadczenia pracy, jest uregulowanie tego faktu w zakładzie pracy. Pracownik powinien zadeklarować, najlepiej w formie pisemnej, gdzie znajdować się będzie jego standardowe miejsce pracy.

Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

przy zawieraniu umowy o pracę albo

w trakcie zatrudnienia.

Przy czym w przypadku ustalania zasad świadczenia pracy w trakcie zatrudnienia, uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Więcej o tym w artykule ,, Miejsce świadczenia pracy zdalnej. Czy pracownik ma prawo do swobodnego przemieszczania się?”.

 

Praca zdalnaUrlop