Wypadek w czasie pracy zdalnej – procedury, prawa pracownika i odszkodowanie

Ewelina Czechowicz

Coraz więcej osób wykonuje pracę w formie zdalnej. Co kiedy zdarzy się np. upadek ze schodów? Jakie prawa ma pracownik, który doznał wypadku w czasie pracy zdalnej? Czy przysługują mu jakieś świadczenia? – wyjaśniamy

W każdym miejscu pracy może dojść do wypadku. Coraz częściej do wypadków dochodzi również w trakcie pracy zdalnej. Jak podają statystyki najwięcej wypadków, to szkody, jakich doznajemy w domu. Jakie są prawa pracownika, który doznał wypadku przy pracy zdalnej? – tłumaczymy

Praca zdalna od kwietnia na stałe wpisała się do Kodeksu pracy. Jeszcze nie dawno nie było szczegółowych rozwiązań dotyczących regulacji na wypadek wypadku pracy zdalnej. Pracodawcy w związku z brakiem regulacji musieli dostosować obowiązujące przepisy do sytuacji nadzwyczajnych, jakim był wypadek w trakcie pracy zdalnej.

Definicja wypadku przy pracy

W myśl obowiązujących przepisów,  za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1)      podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;

2)      podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3)      w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek w domu a wypadek przy pracy zdalnej

Nie każdy wypadek w domu da się powiązać z pracą. W domu często wykonujemy czynności związane z naszym codziennym życiem. Wypadkiem przy pracy nie będzie porażenie prądem przy włączaniu pralki. Porażenie prądem w sytuacji podłączania laptopa służbowego natomiast spełni definicję wypadku przy pracy. W sytuacji kiedy potkniemy się o biurko lub krzesło, spadniemy ze schodów w czasie rozmowy przez służbowy telefon, będziemy mieć do czynienia z wypadkiem przy pracy zdalnej. W każdym z przypadków, kiedy dojdzie do wypadku, trzeba będzie dokładnie wyjaśnić jego przyczyny i okoliczności.  

Wypadek w czasie pracy zdalnej - procedury, prawa pracownika i odszkodowanie

Źródło: Shutterstock

Zgłoszenie wypadku przy pracy zdalnej

Z uwagi na to, że na pracodawcy ciąży szereg obowiązków, kluczowym jest poinformowanie przełożonego o zdarzeniu.  Następnie muszą zostać przeprowadzone oględziny  miejsca wypadku. W tym zakresie należy je ustalić z pracownikiem lub jego domownikiem. Przepisy pozwalają też na odstąpienie od oględzin, w sytuacji kiedy zespół powypadkowy uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.

Wypadek niezgłoszony pozbawi pracownika prawa do świadczeń

W sytuacji kiedy pracownik nie zgłosi pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej, a wypadek okaże się poważny w swoich konsekwencjach, pozbawi się świadczeń, które może uzyskać za wypadek przy pracy. W przypadku wypadku przy pracy zdalnej jak i wypadku przy pracy pracownik ma prawo do określonych świadczeń.

Odszkodowanie od ZUS za wypadek przy pracy zdalnej

Każdy z pracodawców zobowiązany jest do opłacania za pracownika składki na ubezpieczenie wypadkowe, z której w razie wypadku przy pracy finansowane są należne świadczenia, również za wypadek przy pracy zdalnej. Odszkodowanie od ZUS-u za wypadek przy pracy zdalnej będzie przysługiwało pracownikowi, w sytuacji kiedy  zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy w sporządzonym po zdarzeniu protokole bhp i pracownik nie zostanie uznany za wyłącznie winnego zdarzeniu.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy zdalnej

O jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy zdalnej może wystąpić osoba, która dozna stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy zdalnej  albo uprawniony członek rodziny osoby zmarłej  wskutek wypadku przy pracy zdalnej. Obok jednorazowego odszkodowania pracownikowi może przysługiwać m.in. zasiłek chorobowy lub renta, stąd warto każdy wypadek przy pracy zdalnej zgłosić swojemu pracodawcy.

Wypadek przy pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy

Pracodawca, u którego w firmie funkcjonuje praca zdalna, powinien stworzyć odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy zdalnej i we właściwy sposób rozpatrywać zgłoszenia pracowników dotyczące tego typu zdarzeń, tak by pracownicy wiedzieli, w jaki sposób postąpić w przypadku wypadku przy pracy zdalnej.

Choroba, wypadekKodeks pracyPraca zdalnaFormy zatrudnienia