Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Posiadasz fotowoltaikę? Ministerstwo Klimatu wyjaśnia, jaką cenę prądu zapłacisz w 2023 roku

Iwona Maczalska 14.11.2022 09:44 (aktualizacja: )

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, jaka będzie maksymalna cena prądu dla gospodarstw, które posiadają fotowoltaikę. Chodzi o ustawę zamrażającą ceny prądu w 2023 roku. Po jakiej cenie będą rozliczać się prosumenci posiadający fotowoltaikę?

» Odlicz fotowoltaikę i pompę ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT

» Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

W odpowiedzi na rosnące ceny prądu, tylko w ostatnim czasie uchwalono dwie ustawy mające na celu zamrożenie cen energii w przyszłym, 2023 roku. Wątpliwości mają jednak prosumenci, którzy sami produkują sobie prąd za pośrednictwem fotowoltaiki. Po jakiej cenie będą się oni rozliczali w 2023 roku? Wątpliwości rozwiewa Ministerstwo Środowiska i Klimatu.

» Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Posiadacze fotowoltaiki. Jaka cena prądu w 2023 roku

Źródło: shutterstock

Maksymalna cena prądu dla posiadaczy fotowoltaiki 2023

Wysokość stawki i końcowe rachunki za prąd prokomsumentów posiadających fotowoltaikę, uzależniona będzie od sposobu, w jaki dokonują oni aktualnie rozliczenia zużycia za prąd. Chodzi o rozliczanie się na zasadzie net-billing bądź net-metering.

Fotowoltaika: zasady rozliczania energii 2023

Dokładne zasady rozliczania kosztów energii, jakie będą stosowane od stycznia 2023 roku w stosunku do posiadaczy fotowoltaiki, wyjaśnia Ministerstwo Środowiska i Klimatu.

W przypadku rozliczania się na zasadzie Net-billingu prosumenci całe wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej odsprzedają do sieci po cenach rynkowych. Nie wykorzystują oni zatem sieci jako wirtualnego magazynu, z którego pobierają wyprodukowaną energię. Jak tłumaczy Ministerstwo Klimatu ,, próg zużycia dla takich odbiorców będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci. Powyżej progu, odbiorcy ci, dzięki rozwiązaniom zawartym w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh”.

Net-billing a ceny prądu 2023

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku prosumentów rozliczających się na zasadzie Net-metering. Jak tłumaczy MF ,, Zużycie energii elektrycznej prosumentów rozliczających się w ramach net-meteringu, w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana, będzie ustalane po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci (tj. po rozliczeniu zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Dla przykładu, odbiorca, który wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Powyżej progu, odbiorcy ci również będą mogli zakupić energię elektryczną po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh”.

Net-mering a ceny prądu 2023

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Ceny prądu i limity 2023 roku - inne gospodarstwa domowe

Jedną z ustaw, która zamraża ceny prądu w 2023 roku jest Ustawa z 17 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 po. 2127). Gwarantuje on stałą cenę na obecnym poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego

Zamrożone ceny energii do 2000 Kwh

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczyć będzie natomiast gospodarstw, w którym są osoby niepełnosprawnością, i wyniesie on 2,6 kWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh. Więcej na ten temat w artykule ,,Ceny energii zamrożone przez Sejm. Dodatki energetyczne i obowiazujące limity zużycia prądu".

 

/na podstawie komunikatu Ministerstwa Środowiska i Klimatu

Odliczenia w PITInne podatkiHOT