Polski Ład. Zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (B+R) oraz IP Box

Redakcja PIT.pl

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulga IP Box działają i są już znane polskim przedsiębiorcom. Teraz będzie można z nich skorzystać nie alternatywnie, czyli w konkurencji do siebie, a równolegle. Co się zmieni w stosowaniu ulgi B+R oraz IP Box?

» Dwukrotnie niższy limit płatności gotówkowych

» Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących

Czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

Ulga ta obejmuje koszty poniesione i związane m.in. z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jak np. wynagrodzeń pracowników wykonujących prace B+R czy ekspertyz. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet w 150% (w przypadku Centrum Badawczo-Rozwojowego). Dla nowo powstających podatników (np. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy – jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) oraz IP Box - Polski Ład

Źródło: shutterstock

Czym jest ulga IP Box

Ulga IP Box (znana też jako Innovation Box lub Patent Box) została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. To kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej), wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

» Polski Ład: Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku

Jednoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box

Pakiet ulg B+R i IP Box jest odpowiedzią na potrzeby firm. Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box), nie miał możliwości korzystania z obu ulg. Teraz zyska taką możliwość. Dzięki temu firmy będą nie tylko miały zachętę do wytwarzania własności intelektualnej, ale także do jej rejestrowania w Polsce.

Czego brakuje w uldze dla innowatorów?

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to m.in. patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawo do programu komputerowego. Ulga jest skierowana np. do firm, software house‘ów, laboratoriów, które m.in. tworzą kody, opracowują formuły nowych leków, ulepszają technologie i tworzą dzięki temu nowe, niewystępujące na rynku produkty.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Polski Ład