Polski Ład a ulga dla młodych do 26 r. ż.

Ewelina Czechowicz

Polski Ład został podpisany przez Prezydenta. Od stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać wiele nowych regulacji. Zgodnie ze zmianami w PIT  kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł, a opodatkowane stawką 32 proc. będą dochody powyżej 120 tys. zł. W jaki sposób zmiany w podatkach wpłyną na sytuację ludzi młodych? Co się zmieni? – wyjaśniamy.

Przypominamy, że zwolnienie dla młodych pracowników do 26. roku życia nie dotyczy wszystkich przychodów. Zakres zwolnienia obejmuje wyłącznie:

  1. przychody ze stosunku służbowego,
  2. stosunku pracy, 
  3. pracy nakładczej, 
  4. spółdzielczego stosunku pracy oraz
  5. umów zlecenia, które są zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

PIT 0 - Zerowy PIT dla młodych 2021/2022 - PIT.pl - PIT.pl

Zasady stosowania ulgi dla młodych - PIT.pl

Ulga dla młodych w Polskim ładzie

Źródło: shutterstock

Ulga dla młodych w Polskim ładzie

Ulga PIT dla młodych będzie nadal dotyczyła przychodów do momentu przekroczenia limitu 85.528 zł uzyskiwanych przez podatników do ukończenia 26. roku życia. Limit się nie zmienił. Tu rządzący nie podnieśli kwoty, tak jak to zrobili w przypadku progu podatkowego.  

Ulga dla młodych. Dla kogo w 2021 roku? - PIT.pl

Polski Ład bez ułatwień dla młodych

Próg zwolnienia w Polskim Ładzie nie został zmieniony, jednak zmieniły się zasady opłacania składki zdrowotnej, a ta nie będzie już odliczana od podstawy opodatkowania. Zmiany w wysokości składki zdrowotnej odczują też młodzi

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie: dla kogo 9%, dla kogo 4,9 % i kto jej nie zapłaci? - PIT.pl

Jak wskazuje doradca podatkowy Mariusz Korzeb:

reforma podatkowa nazywana przez jej autorów „Polskim ładem” nie przewiduje rozwiązań dedykowanych stricte osobom młodym. Zatem z wprowadzanych preferencji osoby do 26. roku życia będą mogły skorzystać na podobnych zasadach, jak pozostali podatnicy. Zadziała to również w drugą stronę, bo tak jak inni podatnicy, nie będą mogli oni odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Ogólnie rzecz biorąc skutki tzw. Polskiego Ładu mogą okazać się w dłuższej perspektywie mało korzystne dla podatników, w tym tych młodych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Coraz dalej idące skomplikowanie systemu i ryzyko rosnącej inflacji może okazać się trudnym do zaakceptowania dla młodych ludzi zjawiskiem. W tym kontekście wzrost kwoty wolnej od podatku może nie zrekompensować malejącej siły nabywczej otrzymywanych wynagrodzeń. To z kolei może na młodych ludzi zadziałać demobilizująco i skłaniać do emigracji i podejmowania pracy za granicą.

Twój e-PITOdliczenia w PITPodatki 2022Kwota wolna od podatkuSkładka zdrowotnaPolski ŁadBez PIT dla młodych