Ulga dla młodych. Dla kogo w 2021 roku?

Iwona Maczalska

W 2021 roku osoby młode, które nie ukończyły 26 roku życia również mogą skorzystać z tzw. ulgi dla młodych. Kto dokładnie skorzysta z zerowego PIT w 2021 roku? Okazuje się, że więcej osób niżeli w 2020 roku. Wszystko przez zmiany przepisów.

» Zerowy PIT dla stażystów i praktykantów do 26. r.ż. Zmiany.

W 2021 roku podobnie jak w roku ubiegłym, osoby młode będą miały prawo skorzystać z ulgi tzw. zerowego PIT. Od tego roku rozszerzona została jednak lista osób, które mogą ubiegać się o ulgę. Jak donosi Ministerstwo Finansów – w 2021 roku z zerowego PIT skorzysta około 2 mln młodych pracowników.

Dla kogo ulga dla młodych 2021

Źródło: shutterstock

Czym jest ulga dla młodych?

Ulga dla młodych jest niczym innym, jak zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT, wynagrodzeń uzyskiwanych przez osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych pracowników osoby objęte ulgą dla młodych nie zapłacą ani złotówki podatku PIT od uzyskanych przychodów.

Ulga dla młodych dla szerszej grupy młodych w 2021 roku

Ulga dla młodych skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a które osiągały przychody z pracy (ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), a także z umów zleceń. Od 2021 roku grupa ta została jednak rozszerzona. W 2021 roku z zerowego PIT skorzystają również osoby uzyskujące przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz stażu uczniowskiego, co nie miało miejsca w 2020 roku. Wszystko to za sprawą Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123). 

Ulga dla młodych - limit zarobków obowiązujący w 2021 roku

Ustawodawca ograniczył limit zarobków osoby młodej, która chce skorzystać z zerowego PIT. Roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł. Miesięczne zarobki mogą zatem oscylować wokół kwoty 7127 zł brutto. Warto mieć na uwadze, że limit dochodów jest roczny. Oznacza to, że również krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami nie będą podlegały opodatkowaniu, o ile tylko łącznie nie przekroczono kwoty 85.528 zł.

Odliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-11PIT-37