Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie będą współpracować w obszarze podatków

Redakcja PIT.pl

Ministrowie do spraw finansów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich Magdalena Rzeczkowska oraz Mohamed bin Hadi Al Hussaini podpisali w Abu Dhabi wspólną deklarację o pogłębionej współpracy w obszarze podatków.

Porozumienie polityczne pomiędzy Polską a ZEA pozwoli na zawarcie bliższych kontaktów, a także rozpoczęcie współpracy pomiędzy administracjami publicznymi obu państw. Deklaracja wpisuje się w zainicjowany przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt budowy koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej.

Dzięki porozumieniu Polska i ZEA będą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie cyfryzacji systemu podatkowego. Chodzi m.in. o wymogi w zakresie sprawozdawczości cyfrowej, analizy big data, uczenie maszynowe oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym, takich jak blockchain.

Jesteśmy europejskim liderem cyfryzacji systemu podatkowego. W ostatnich latach wprowadziliśmy wiele narzędzi IT takich jak: JPK, SENT, STIR, kasy on-line czy KSeF. Dlatego jesteśmy gotowi do tego, aby dzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji tych projektów, a także korzystać z najlepszych wzorców w innych krajów - podkreśla minister Magdalena Rzeczkowska.

Polska prowadzi politykę dwustronnych porozumień o pogłębionej współpracy w dziedzinie uszczelniania systemu podatkowego, które tworzą ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, doświadczeń i technologii podatkowych. Podobne deklaracje zostały zawarte m.in. z Czechami, Estonią, Słowacją, Węgrami i Ukrainą. Na podstawie porozumienia będą odbywać się dwustronne spotkania, poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie podatków.

Efekty uszczelniania systemu podatkowego

Polska ma unikalne doświadczenie w poprawie efektywności systemu podatkowego. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, luka VAT zmniejszyła się z 24,1% (2015) do 4,9% (2022). Od 2016 r. obserwujemy także szybki wzrost wpływów z podatku CIT. W latach 2016-2023 wpływy z podatku CIT (według prognoz do ustawy budżetowej za 2023) wzrosną aż 62,5 mld zł, czyli o 190,1%. Dla porównania wzrost wpływów podatku CIT w latach 2008-2015 wyniósł jedynie 2,3%. Szara strefa na rynku papierosów skurczyła się z 16,8% (2015) do zaledwie 4,9% (2021). Co więcej, przez ostatnie lata Polska dokonała skoku technologicznego, wprowadzając cyfrowe systemy analityczne i sprawozdawcze.

Źródło: MF

KontrolaInne podatki