Poczta Polska wprowadza rozliczenia VAT w ramach pakietu e-commerce

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2021 r. zmienią się zasady opodatkowania zakupów na chińskich platformach sprzedażowych. Z uwagi na to Poczta Polska będzie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary - w procedurze celnej importowej - umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza Unią Europejską.

Zmiany w e-commerce od 1 licpa 2021 r.

Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

  1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop, nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:
    1. sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości  nieprzekraczającej 150 euro, a także
    2. dostawy towarów na rzecz konsumentów.

W związku z tymi zmianami Poczta zawarła ze swoją spółką technologiczną Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. umowę na przygotowanie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia rozliczeń między Pocztą a Krajową Administracją Skarbową.


Źródło: shutterstock.com

Pakiet VAT dla e-commerce

1 lipca 2021 r., wejdzie w życie „pakiet VAT dla e-commerce”. Zmiany spowodują, że Poczta Polska wdrażając przepisy prawa europejskiego, przejmie część funkcji realizowanych dotąd przez służby celno-skarbowe i stanie się tzw. „bramą podatkową” między UE, a krajami leżącymi poza jej granicami, w tym głównie Chinami.

Aktualnie Poczta Polska  przedstawia do kontroli wszystkie przesyłki przedstawicielom Krajowej Administracji Skarbowej i zajmuje się korespondencją z adresatami oraz pobieraniem opłat, które ustalają służby celne. Współpraca ta odbywa się na postawie zawartego porozumienia pomiędzy Spółką i Krajową Administracją Skarbową z 2018 roku. Na mocy tego porozumienia Oddział Celny Pocztowy w Lublinie, który kontroluje przesyłki z Chin, działa od 2018 roku.

Pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku Poczta Polska będzie odpowiedzialna dodatkowo za pobieranie podatku VAT od kupujących i przekazywanie go w odpowiedniej wysokości administracji skarbowej.

– Rozwój e-commerce ma kluczowe znaczenie dla Poczty Polskiej, dlatego aktywnie odpowiadamy na potrzeby rozwijającego się handlu transgranicznego.  Internet umożliwia zamawianie towarów na całym świecie, a klienci e-sklepów oczekują sprawnej i bezpiecznej ich dostawy. Poczta jako największa spółka infrastrukturalna i logistyczna jest partnerem państwa w zapewnieniu obsługi celnej przesyłek z towarami, których wolumeny utrzymują się na wysokim poziomie z tendencją wzrostową – wskazał  Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Pakiet e-commerce nie tylko w Polsce

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C). Zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r. obejmą też inne państwa. Operatorzy pocztowi w Unii Europejskiej będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary - w procedurze celnej importowej - umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza Unią Europejską. W Polsce obowiązki te przejmie Poczta Polska. Trzeba przypomnieć, że zgodnie ze zmianą przepisów podatek będzie nakładany na wszystkie towary, nawet te o niskiej wartości.

Nowe oprogramowanie dla przesyłek z Chin

Poczta Polska zleciła już przygotowanie oprogramowania, które ma pozwolić na dokonywanie zgłoszenia celne przesyłek z Chin.  Odpowiedzialna na przygotowanie techniczne zgłoszeń celnych jest Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.

"Usytuowanie Polski na mapie świata sprawia, że jesteśmy bramą do Europy dla towarów, które napływają m. in. z krajów azjatyckich. Stąd współpraca Poczty z KAS, aby wspólnie przygotować się na zmiany, jakie niesie „pakiet VAT dla e-commerce”. Zależy nam, aby sprawnie i zgodnie z nowym prawem obsługiwać rosnące wolumeny przesyłek z towarami spoza UE. Zamawiający je polscy klienci oczekują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych" – powiedział Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Pakiet e-commerce - jakie będą korzyści, czy ceny produktów wzrosną?

Nowy system odpraw pocztowych ma zapewnić elektroniczną wymianę danych pomiędzy Pocztą Polską a KAS. Dzięki zmianie przepisów mają zwiększyć się wpływy do budżetu oraz ma zostać odciążona administracja skarbowa, która obecnie dokonuje rozliczenia podatku od zakupów na chińskich platformach zakupowych. Trudno powiedzieć jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość cen produktów, które oferują chińscy sprzedawcy. Być może z uwagi na wprowadzony podatek VAT zakupy na AliExpress i innych platformach sprzedażowych z Chin przestaną być opłacalne.

Podatki 2021Zmiany w VAT