Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-y płatnika: najnowsze wzory PIT-4R i PIT-8AR do rozliczenia za 2020 rok

Katarzyna Sudaj 17.12.2020 12:55 (aktualizacja: )

Choć w połowie listopada zaczęły obowiązywać nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR, to mamy już projekt kolejnego uaktualnienia ich wersji, która będzie obowiązywała do rozliczenia za 2020 rok. Z powodu przesunięcia terminu zapłaty zaliczek na podatek, drugiej aktualizacji wymagały druki podatkowe dla płatników, które do końca stycznia 2021 roku trzeba przesłać do urzędu skarbowego.

Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

W połowie listopada informowaliśmy, że wchodzą nowe wzory informacji podatkowych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

PIT-y płatnika: nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR do rozliczenia za 2020 rok
Źródło: FORUM

Obecnie od 18 listopada 2020 roku należy używać tylko nowych wzorów poniższych formularzy:

  • PIT-11 (26) - wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek,
  • PIT-4R (10) - wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8AR (9) - wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym.
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-11 (26)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (10)Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8AR (9)aktywny skoroszyt excellDeklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Jednak zapowiedziano już kolejne zmiany w tych formularzach.

» PIT-11 wersja 27 dopiero do rozliczeń za 2021 rok

Zmiana wzorów PIT-4R i PIT-8AR po miesiącu obowiazywania

Minął dopiero miesiąc od ich obowiązywania, a w Rządowym Centrum Legislacji możemy już znaleźć kolejny projekt rozporządzenia z jeszcze nowszą wersją tych druków do rozliczenia dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2020 roku:

  • PIT-4R (11),
  • PIT-8AR (10),
  • IFT-1 / IFT-1R (16).

15 grudnia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe druki PIT dla płatników z powodu przesunięcia terminu zapłaty zaliczek w czasach Covid-19

Projekt rozporządzenia zawiera wzory formularzy podatkowych, które będą składane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. w terminie do końca stycznia 2021 r. Wzory te odzwierciedlają m.in. przepisy prawa wprowadzone dla złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19, polegające na przesunięciu niektórym płatnikom terminu wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku pobranych od podatników. 

Przypomnijmy, że w rozporządzeniu z 19 listopada 2020 r. przedłużono niektórym płatnikom termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników za październik, listopad i grudzień 2020 r. odpowiednio do 20 maja 2021 r., 20 czerwca 2021 r. i 20 lipca 2021 r. Stąd konieczność aktualizacji wzórów PIT-4R i PIT-8AR za 2020 rok.

Co zmieni się we wzorze PIT-4R?

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru deklaracji PIT-4R, nowy wzór formularza PIT-4R stanowiący zawiera zmianę w części D.2., polegającą na dodaniu trzech kwadratów (poz. 162, 163 i 164), poprzez zaznaczenie których płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty wpłaty zaliczek na podatek za październik, listopad lub grudzień 2020 r. Dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zaliczek za te miesiące, w których płatnik korzystał z prolongaty ich wpłaty; dodatkowo uaktualniono brzmienie przypisu nr 11: „ 11) Art. 52o ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2020 r., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 972) oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 2054).”.

Zmiany w IFT-1/IFT-1R

Zmiany dotyczące wzoru IFT-1/IFT-1R dotyczą uszczegółowienia wiersza D.10, w którym wykazuje się przychody nierezydentów wymienione w art. 29-30a ustawy PIT uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatnika, jeżeli nie znajduje zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W wyniku zmian, jeżeli podatnik uzyska więcej niż jeden rodzaj przychodu, płatnik będzie miał możliwość wykazania odrębnie każdego rodzaju przychodu w poszczególnych pozycjach.

Płatnik PITRozliczenie rocznePodatki 2021