PIT-36 za 2020 rok nie zaakceptuje się automatycznie 30 kwietnia w Twój e-PIT

Iwona Maczalska

Do końca rocznych rozliczeń podatku PIT za 2020 rok zostały już tylko trzy dni. Podatnicy, którzy rozliczają się na deklaracji PIT-36 i chcą w tym roku wysłać deklarację za pośrednictwem Twój e-PIT, muszą pamiętać o ważnej rzeczy. Deklaracje PIT-36 w Twój e-PIT nie złożą się automatycznie 30 kwietnia. 

Osoby fizyczne rozliczające się na deklaracji PIT-36 za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT muszą pamiętać, że deklaracja ta w przeciwieństwie do PIT-37, nie zaakceptuje się automatycznie 30 kwietnia. Brak reakcji podatnika do 30 kwietnia spowoduje, że deklaracja nie zostanie wysłana w terminie.

PIT-36 za pośrednictwem Twój e-PIT

Źródło: shutterstock

PIT-36 w Twój e-PIT. Niezbędna akceptacja podatnika

Podatnicy, którzy uzyskali dochody w 2020 roku i muszą je rozliczyć na PIT-36, mają na to czas do 30 kwietnia. Termin ten dotyczy zarówno deklaracji PIT-36 składanych elektronicznie (za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT oraz Twój e-PIT), jak i papierowych. Rozliczając się za pośrednictwem Twój e-PIT warto pamiętać, by przed 30 kwietnia zalogować się do usługi, uzupełnić brakujące dane podatkowe (jeśli jest taka potrzeba) oraz zaakceptować przygotowaną przez Ministerstwo Finansów deklarację PIT-36. Akceptacja druku jest bowiem jednoznaczna z jej automatycznym wysłaniem do urzędu skarbowego. 

Brak akceptacji PIT w Twój e-PIT. Co dalej?

Jeżeli podatnik nie rozliczy się w inny sposób niż w usłudze Twój e-PIT (za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT bądź w formie tradycyjnej), nie dokona również samodzielnej akceptacji druku PIT-36 przygotowanego w Twój e-PIT przez Ministerstwo Finansów, będzie potraktowany jako podatnik, który nie wywiązał się z obowiązku podatkowego jakim jest złożenie zeznania PIT. Dlatego też tak ważne jest zalogowanie się do Twój e-PIT przed 30. kwietnia, uzupełnienie danych podatkowych w PIT-36 oraz samodzielne zaakceptowanie deklaracji, co jest jednoznaczne z jej wysłaniem do urzędu skarbowego. 

Wysyłam PIT-36 przez program. Czy muszę anulować PIT-36 w Twój e-PIT?

Wątpliwości budzi kwestia tego, czy rozliczenie PIT we własnym zakresie np. za pośrednictwem komercyjnych programów do rozliczeń PIT powoduje, że podatnik przed 30 kwietnia musi zalogować się do Twój e-PIT i anulować przygotowaną przez ministerstwo deklarację? Nie. Rozliczenie deklaracji przez 30 kwietnia w innej wersji niż Twój e-PIT powoduje, że zeznanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów automatycznie się dezaktywuje.

PIT-36Rozliczenie roczneTwój e-PIT