PIT-28 tylko do poniedziałku. Za PIT po terminie grozi kara

Iwona Maczalska

Tylko do poniedziałku osoby, które w 2020 roku opodatkowały swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym, mają czas na rozliczenie ich na deklaracji PIT-28. Warto dotrzymać tego terminu, bowiem za złożenie PIT-28 po terminie, grożą nieprzyjemne konsekwencje karno-skarbowe.

» Najem mieszkania w 2020 roku. Na jakim PIT rozliczyć przychody z najmu?

W poniedziałek 1 marca mija ostateczny termin na złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za 2020 rok. PIT-28 można złożyć w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź również przez usługę Twój e-PIT.

PIT-28 do 1 marca

Źródło: shutterstock

PIT-28 - formy złożenia deklaracji

PIT-28 można złożyć zarówno w formie tradycyjnej (poprzez osobistą wizytę w urzędzie skarbowym bądź wysyłkę PIT pocztą), elektronicznej (poprzez e-deklaracje oraz programy do rozliczeń PIT) oraz za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT. Składając jednak PIT-28 za pośrednictwem Twój e-PIT należy zachować szczególną ostrożność.

PIT-28 nie złoży się automatycznie w Twój e-PIT

Podatnicy, którzy planują złożyć PIT-28 za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT muszą pamiętać, że deklaracja ta w przeciwieństwie do PIT-37 nie złoży się automatycznie 1 marca. Podatnik chcący wysłać PIT-28 przez Twój e-PIT, najpóźniej 1 marca do godziny 23:59 musi zalogować się do usługi, uzupełnić brakujące dane podatkowe (jeśli pojawia się taka potrzeba), a następnie zaakceptować deklarację, co jest jednoznaczne z jej wysyłką do urzędu skarbowego. Niezaakceptowanie deklaracji do poniedziałku 1 marca będzie oznaczało brak wysyłki PIT-28 do urzędu skarbowego w obowiązującym terminie. Więcej na ten temat w artykule ,, PIT-28 nie złoży się automatycznie w usłudze Twój e-PIT”.

PIT-28 po terminie. Konsekwencje karno - skarbowe

Podatnik, który nie dotrzyma obowiązującego terminu na wysyłkę PIT-28, musi liczyć się z wystąpieniem przykrych konsekwencji karno-skarbowych. W myśl bowiem art. 56 par. 4 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930) podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Czynny żal - ratunek dla PIT-28 po terminie

Podatnikom, którym z różnych powodów nie udało się dotrzymać terminu na złożenie PIT-28 powinni czym prędzej złożyć w urzędzie skarbowym czynny żal, uzasadniający przyczynę złożenia PIT po terminie. Instytucja czynnego żalu, jeżeli została sporządzona w sposób prawidłowy, pozwoli to na uniknięcie kary.

RyczałtTwój e-PITPodatek PITRozliczenie roczneKorekta PITHOT