Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-28 i PIT-36 za 2020 r. wyślemy z podpisem elektronicznym - projekt rozporządzenia

Ewelina Czechowicz

Na stronach RCL opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ws. sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt rozszerza katalog dokumentów, które będzie można podpisać elektronicznie, o zeznania PIT-28 oraz PIT-36.

PIT-28 oraz PIT-36 za 2020 r. z podpisem elektronicznym

Zgodnie z opublikowaną treścią projektu podpisem elektronicznym będzie można opatrzyć zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

PIT-28 oraz PIT-36 z podpisem elektronicznym

Źródło: shutterstock

Zmiany dotyczące karty podatkowej i informacji o likwidacji prowadzonej działalności

Projekt przewiduje również włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) do grupy dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Takie dokumenty będą mogły być też opatrywane podpisem elektronicznym albo osobistym, jeśli są przesyłane przez CEIDG.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie 15 lutego 2021 r.

Od 15 lutego podatnicy będą mieli również dostęp do nowych zeznań rocznych przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową. 15 lutego 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa udostępni roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych (PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38). Przypominamy, że usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Twój e-PITPIT-36RyczałtRozliczenie roczne