PIT-11 dla pracownika. Ostateczny termin przekazania przez pracodawcę w 2022 roku

Iwona Maczalska

W lutym mija ostateczny termin dostarczenia pracownikowi informacji PIT-11 przez pracodawcę. Jest to ważne dla pracownika, bowiem uzyskanie PIT-11 umożliwi rozliczenie zeznania PIT za 2021 rok.

Podatnicy niecierpliwie czekają na otrzymanie od swoich pracodawców informacji PIT-11 za 2021 rok. Dzięki niej możliwe jest bowiem wypełnienie deklaracji podatkowej PIT za 2021 rok. To jednak nie wszystko. Im szybciej pracownik rozliczy się z urzędem skarbowym, tym szybciej otrzyma przysługujący mu zwrot podatku. Do kiedy pracodawca musi przekazać pracownikowi informację PIT-11?

Do kiedy PIT-11 dla pracownika

Źródło: shutterstock

PIT-11 pomoże w rozliczeniu deklaracji PIT za 2021 rok

Druk PIT-11 jest bardzo istotny dla podatników. Dzięki niemu o wiele prostsze staje się bowiem rozliczenie rocznej deklaracji PIT. Informacja PIT-11 zawiera bowiem komplet niezbędnych do rozliczenia PIT danych podatkowych, informujących m.in. o wysokości osiągniętego w 2021 roku przez pracownika dochodu i przychodu, pobranych zaliczkach PIT, czy kosztach uzyskania przychodów. Ale uwaga! Aby prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, podatnicy muszą uwzględnić w zeznaniu informacje PIT-11 otrzymane od wszystkich pracodawców, u których świadczyli pracę w 2021 roku. Z rozliczeniem PIT za 2021 rok warto więc wstrzymać się do momentu otrzymania wszystkich druków PIT-11. Jest to bardzo istotne. Pominięcie w rozliczeniu PIT choć jednej informacji PIT-11 spowoduje, że nasze zeznanie podatkowe będzie niekompletne i tym samym konieczne bedzie złożenie jego korekty

PIT-11 dla pracowników najpóźniej pod koniec lutego

Druk PIT-11 pracodawca ma obowiązek sporządzić w dwóch wersjach. Jedną z nich dostarcza do urzędu skarbowego, a drugą do podatnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, druki PIT-11 dla podatników (pracowników), płatnik (pracodawca) ma obowiązek sporządzić i przesłać najpóźniej końca lutego. Ponieważ w 2022 roku ostatni dzień lutego przypada w poniedziałek 28 lutego, ostateczny termin przekazania PIT-11 pracownikom nie ulega przesunięciu i przypada właśnie 28 lutego. 

Szybsze złożenie PIT-37 to szybszy zwrot podatku

Podatnicy, którzy otrzymają swoje informacje PIT-11 od pracodawców, nie powinni zwlekać z rozliczeniem PIT 2022. Im szybciej bowiem rozliczą się z urzędem skarbowym, tym szybciej otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za 2021 rok. W 2022 roku, podobnie jak w roku ubiegłym warto rozliczyć się w sposób elektroniczny. Deklaracje rozliczone w sposób elektroniczny, są objęte krótszym okresem zwrotu nadpłaconego podatku, w porównaniu do druków złożonych w formie tradycyjnej. Maksymalnie w ciągu 45 dni od dnia złożenia elektronicznego rozliczenia PIT, fiskus dokona zwrotu nadpłaconego podatku.

PIT-11Rozliczenie rocznePodatek PIT